Režim na UP (aktualizováno 12. 4.): letní semestr, výuka, režim knihovny aj.

Monday 12 April 2021, 8:50

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

UP následuje od 12. 4. mírně upravené vládní pokyny, které jsou součástí 1. fáze rozvolňování opatření ve školství. Výuka v letním semestru i nadále probíhá převážně online (rozcestník s informacemi zde). Pro výuku, zkoušky a režim na UP aktuálně platí dle výše uvedeného vládního usnesení tato omezení a pravidla:

  1. Studenti se ve většině případů nemohou účastnit kontaktní výuky, výjimku v tomto ohledu tvoří pouze účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Od 12. 4. se mohou ke kontaktní výuce vrátit také ty obory, jejichž nedílnou stěžejní součástí výuky je zpěv (max 6 osob v místnosti) či sport. Podrobněji v bodech I.10 a I.11 daného opatření. O tom, zdali některé studijní programy UP tuto výjimku využijí, vás budou informovat vaše fakulty/katedry.
  2. Prezenční zkoušky se mohou konat pouze tehdy, účastní-li se jich maximálně 10 osob najednou (Není to však povinnost a zkoušky do 10 osob se mohou konat i virtuálně. Vždy záleží na nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty. Rektor UP navíc s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.),
  3. Individuální konzultace s vyučujícím jsou povoleny. Na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu.
  4. Koleje nemohou ubytovat ty studenty, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 a 2 výše. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

Co se na UP od 12. 4. mění a nemění s koncem nouzového stavvu shrnuje také tento přehled.

 

Testování zaměstnanců a studentů na covid-19

Na UP aktuálně na základě vládních nařízení probíhá každotýdenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. K povinnému antigennímu testování přistoupili na LF a FZV UP i v případě studentů, na které se vztahuje výjimka ze zákazu kontaktní výuky. Podrobnosti zde.

 

Provoz Knihovny UP

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají i od 12. 4. nadále uzavřeny. Knihy (a to i ty z prezenční studovny) je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu. Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

 

Pracovní povinnost studentů

S ukončením nouzového stavu končí od 12. 4. taktéž pracovní povinnost studentů, vyhlášená dne 8. 3.

Back