Informace k výdeji validačních známek / Information for validation stamp dispensing

středa 9. říjen 2019, 12:19

Upozorňujeme studenty, že výdej validačních známek pro ISIC variantu Průkazu studenta s platností do 12/2020 bude ukončen v pátek 11.10.2019. O případné další možnosti zakoupení a vyzvednutí těchto validačních známek budete následně informování na stránkách CVT a na Portále .

Pracoviště IK CVT

---------------------

Students, please note that the dispensing of validation stamps valid until 12/2020 for the ISIC Student ID Card will end on Friday 11.10.2019. You will be informed on any further possibility of purchasing and collecting these validation stamps at the Computer Centre website and at the Portal.

ID card office CC

Zpět