Mimořádné zpřístupnění služeb Adobe Creative Cloud studentům i pedagogům UP Olomouc

Společnost Adobe poskytuje do 31. května 2020 nebo do doby, než se zaměstnanci či studenti vrátí na univerzitu, dočasný přístup k nejnovějším verzím desktopových aplikací Creative Cloud pro všechny studenty i pedagogické pracovníky UP Olomouc.

Jedná se například o renomované aplikace:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe InDesign
  • Adobe Premiere Clip
  • … a desítky dalších

1. krok: Žádost o zpřístupnění

O zpřístupnění služby musí každý zájemce mailovou cestou písemně požádat na adrese vera.stepkova@upol.cz . Do žádosti musí především uvést svou osobní univerzitní adresu, kterou budete pro vstup do Adobe portálu nadále používat.

Jakmile bude povolení přístupu žadateli potvrzeno zpětným notifikačním mailem, získají tito uživatelé obratem dočasný přístup ke všem  nejnovějším verzím aplikací spadajícím do portfolia Creative Cloud. Kteroukoliv z těchto aplikací si mohou stáhnout a nainstalovat.

2. krok: Jak vstoupit do prostředí portálu aplikací Adobe Creative Cloud