Identifikační karty (IK)Informační memorandum pro stávající držitele ISIC a ITIC

Vážení držitelé karet ISIC a ITIC,

společnost GTS ALIVE s.r.o. se počínaje akademickým rokem 2021/2022 rozhodla rozšířit průkaz ISIC/ITIC také o digitální podobu průkazu a o osobní účet držitele průkazu. Ke každému platnému průkazu ISIC/ITIC se tak bude automaticky generovat osobní účet držitele (MŮJ ÚČET) a zároveň bude mít držitel možnost využívat digitální průkaz v mobilní aplikaci ALIVE APP.

Kromě osobních údajů, které byly společnosti GTS ALIVE s.r.o. ze strany Univerzity Palackého v Olomouci poskytovány doposud podle uzavřené Smlouvy o výpůjčce identifikační karty, je pro fungování takto nově začleněných komponent průkazu (digitální průkaz, osobní účet) nezbytné také poskytnutí elektronické podoby fotografie držitele průkazu a poskytnutí e-mailu držitele průkazu (e‑mailu přiděleného uživateli Univerzitou Palackého v Olomouci).

Poskytnutí fotografie je nezbytné pro řádné zobrazení digitálního průkazu ISIC/ITIC a s ohledem na možnost kontroly identity držitele digitálního průkazu (např. poskytovatelem služeb). Poskytnutí e‑mailu je nezbytné pro zasílání přístupových údajů k osobnímu účtu držitele karty ISIC/ITIC. Společnost GTS ALIVE s.r.o. tedy považuje poskytnutí e-mailu a fotografie za nezbytné pro další poskytování svých služeb průkazu ISIC/ITIC jeho stávajícím držitelům i novým zájemcům o vystavení průkazu.

V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím své fotografie v elektronické podobě či údaje o e‑mailové adrese společnosti GTS ALIVE s.r.o., není již dle sdělení společnosti GTS ALIVE s.r.o. možné dále čerpat služby spojené s průkazem ISIC/ITIC. V takovém případě Vás proto prosíme, abyste tedy neprodlužovali trvání platnosti průkazu ISIC/ITIC zakoupením validační známky (přelepky).

Pokud neprodloužíte trvání platnosti průkazu ISIC/ITIC zakoupením validační známky, Váš průkaz ISIC/ITIC i nadále slouží jako průkaz studenta/zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkujeme za pochopení.

Obecné informace – hromadný výdej karet studentům 1. ročníku a validačních známek

Upozornění studentům nastupujícím do prvních ročníků v akademickém roce 2022/2023

IDENTIFIKAČNÍ KARTY (ISIC i standardní modrá karta UP) pro studenty prvních ročníků se budou vydávat v počítačové učebně 3.88 ve druhém patře budovy Zbrojnice (Biskupské nám. 1). Na výdejní místo se dostanete prosklenými dveřmi naproti vrátnice a následně doleva po schodech nahoru po modrých šipkách ISIC.

Hromadný výdej karet začne se zahájením akademického roku 12. 9. 2022, a to pro všechny zapsané, kteří provedli online platbu a odeslali žádost o IK s fotografií. Jakmile bude platba spárována se žádostí, bude karta vytisknuta (toto může trvat cca 1 týden).

Informaci o možnosti převzetí své vytisknuté karty dostane student prostřednictvím e-mailu. S návštěvou místa výdeje karet je nutné vyčkat na tuto zprávu. Teprve poté je karta fyzicky připravena k vyzvednutí. E-mail bude obsahovat odkaz na rezervační systém pro objednání termínu vyzvednutí karty.  Student může také ověřit, zda jeho karta byla vytisknuta, na www.portal.upol.cz. Zde po přihlášení a zadání jména a příjmení ve vyhledávacím řádku nalezne číslo karty a datum výroby.

V rezervačním systému si objednáte termín vyzvednutí karty. Obdržíte potvrzení rezervace s unikátním PIN kódem na Váš univerzitní email (případně i SMS zprávou, pokud jste zadali telefonní číslo). Přidělený PIN lze nalézt taktéž na Portálu UP v notifikacích (ikona zvonečku vedle Vašeho jména po přihlášení). V prostorách před učebnou bude vyvolávací systém, kde zadáte svůj unikátní PIN kód a bude Vám vytištěn lístek s pořadovým číslem.

Výdejní doba je v prvním týdnu od 12. 9. do 16. 9. 8:00 až 16:00, ve druhém týdnu od 19. 9. do 23. 9. bude výdejní doba prodloužena od 8:00 do 18:00, ve třetím týdnu od 26. 9. do 30. 9. pak 8:00 až 14:00 (o státním svátku 28. 9. výdej neprobíhá). Hromadný výdej karet bude probíhat v počítačové učebně 3.88 v budově Zbrojnice.

Následně se všechny nevydané karty přesunou do kanceláře identifikačních karet na Zbrojnici, kde se budou vydávat v úředních hodinách kanceláře. Do konce měsíce října platí (především pro studenty kombinované formy studia) rozšířená provozní doba v pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00.

Pracoviště identifikačních karet je otevřeno pro studenty a zaměstnance na základě registrace termínu v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/karty nebo na základě předchozí telefonické dohody. V nutných případech se obraťte na helpdesk UP nebo volejte na telefon 585631840.

VÝDEJ VALIDAČNÍCH ZNÁMEK studentům vlastnícím ISIC (druhý a vyšší ročník; navazující; změna fakulty; znovu první ročník apod.)

Dne 31. 8. 2022 končí výdej validačních známek s platností 12/2022 pro studenty prezenční formy studia vlastnícím ISIC, kteří si dosud svoji uhrazenou validační známku za uplynulý akademický rok nevyzvedli.

HROMADNÝ VÝDEJ ZNÁMEK NA ISIC PRO NOVÝ AKADEMICKÝ ROK BUDE ZAHÁJEN 19. 9. 2022 a bude probíhat 3 týdny 19. 9. až 7. 10. mimo kancelář IK na vrátnici budovy Zbrojnice (Biskupské nám. 1 - vedle Coffee Library), a to v pracovních dnech:

Pondělí

7:30 – 12:00

12:30 – 15:30

Úterý*

7:30 – 12:00

12:30 – 15:30

Středa

7:30 – 12:00

12:30 – 17:00

Čtvrtek

7:30 – 12:00

12:30 – 15:30

Pátek

7:30 – 12:00

12:30 – 14:00

*ve středu 28. 9. o státním svátku výdej známek neprobíhá

Veškeré informace k platbě validačních známek jsou uvedeny na webových stránkách CVT.

Mimo období hromadného výdeje se vydávají známky na CVT UP v kanceláři IK, v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1), v úředních hodinách kanceláře IK (dveře 387), a to
pouze ve výjimečných případech, např. z důvodů vycestování do zahraničí na studijní pobyt, prodloužení neplatného průkazu ISIC studentům nastupujícím po přerušení studia nebo studentům s online výukou, kteří se po dobu zimního semestru nevyskytují v Olomouci apod.  Více v oddíle: Validace a výdej známek.

Pokyny pro nastupující studenty

Student nastupující na UP si po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu otevře svou elektronickou přihlášku na adrese https://prihlaska.upol.cz .
(Přihlašovací údaje jsou stejné jako při podávání přihlášky.)

Potom postupuje takto:

 • Vybere si typ identifikační karty (průkaz studenta – dále jen IK) v menu Výběr karty (viz TYPY KARET).
 • Nahraje svoji fotografii pasového formátu.
 • Udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Odešle žádost o IK tlačítkem ve stejném formuláři.
 • Po úspěšném odeslání žádosti o IK se zobrazí studentovi platební údaje rovněž v menu Výběr karty – část Platba.
 • Po odeslání poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK. V tomto případě je nutná domluva s kanceláří výdeje karet, a to buď přes HelpDesk anebo osobně.
 • Pro zhotovení IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti, a to co možná nejdříve.

Upřesňující informace:

Pro tvorbu karet je NUTNÉ odeslat žádost o IK se zvoleným typem IK a zaplatit uvedené poplatky , aby se včas zajistil tisk karet pro všechny nastupující studenty k hromadnému výdeji karet. Pozdější zaslání žádosti či platby bude mít vliv na termín vyhotovení IK. Studenti dodatečně přijatí ke studiu si zvolí typ karty, uhradí ji online a odešlou žádost o vystavení IK, a to ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí.
Studenti, kteří již vlastní kartu z předchozího studia na UP Olomouc, nemusí hradit novou kauci, nemusí posílat novou žádost (výjimka v případě studia na LF nebo FZV, viz „Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?“); u průkazu ISIC stačí po zahájení akademického roku prodloužit jeho platnost nákupem nové validační známky prostřednictvím online platby na Portálu STAGu  (https://stag.upol.cz – Moje studium – Moje údaje – Prohlížení plateb studenta – Závazky studenta vůči škole – Poplatek za validační známku – Zaplatit online).
Studenti, kteří mají dosud platný ISIC vystaven na jiné škole, si musí zažádat o nový průkaz ISIC (nebo standardní modrou kartu) vydávaný na UP Olomouc, neboť jejich stávající nelze využívat v informačním systému UP Olomouc.
Povinností studenta je změnit si typ průkazu ISIC na standardní modrou IK UP při změně typu studia z prezenční formy na neprezenční.

Pokyny pro nastupující zaměstnance

Pro vyřízení karty zaměstnance je nutné se po podepsání pracovní smlouvy dostavit do kanceláře identifikačních karet. S sebou si přineste fotografii pasového formátu, buďto v klasické papírové podobě nebo elektronicky, a to tak, abyste byli schopni nám ji zaslat na email.

První tisk karty zaměstnance je zdarma. V případě ztráty či zničení se platí 200 Kč, a to buď na hlavní pokladně RUP (Křížkovského ul., nádvoří Rektorátu vlevo), anebo v kanceláři identifikačních karet (IK) na CVT (2. patro v budovy Zbrojnice, číslo dveří 387).

Při ukončení pracovního poměru musí kartu zaměstnanec vrátit osobně v kanceláři IK nejpozději do 3 dnů od ukončení PP. Tento text je i ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty.

Společně s kartou dostává nový zaměstnanec k podpisu 3x výtisk Smlouvy o výpůjčce identifikační karty.  Jeden je určen pro zaměstnance, druhý výtisk je určen pro personální oddělení – zaměstnanec doručí osobně, anebo vnitřní poštou UP. Třetí podepsaná smlouva zůstává v kanceláři IK.

Login – pro přihlášení do Portálu UP: V záhlaví Smlouvy o výpůjčce identifikační karty je uvedeno ID uživatele pro přihlášení do Portálu UP a přidělená emailová adresa. Další informace, např. o nastavení hesla, naleznete v Průvodci zaměstnance: https://www.upol.cz/zamestnanci/prakticke-rady/pruvodce-zamestnance/.

Heslo do Portálu je totožné i na univerzitní email. Ten je uveden, stejně jako login do Portálu UP, v záhlaví Smlouvy o výpůjčce IK.

Vstupy se nastavují na základě mailové žádosti vedoucího katedry anebo správce budovy (dle zvyklostí dané fakulty). V emailové žádosti směrované od vedoucího/správce k nám na CVT musí být uvedeno číslo karty (Identifikační kód), jméno a příjmení a požadované vstupy.
S dotazem ohledně vstupů se obracejte nejlépe na sekretářku Vaší katedry.

Mimo standardní kartu zaměstnance je možnost vytisknout také bezčipovou kartu zaměstnance nebo pro pedagogy kartu ITIC, více informací v odkazovaných oddílech.

Typy identifikačních karet a jejich způsoby využití

 • ISIC
  Jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Na UP je vydáván studentům prezenčního studia, kteří si o něj požádali. Student při nástupu ke studiu obdrží ISIC s mezinárodní platností nejen do konce daného akademického roku, ale do konce kalendářního roku, tj. až 16 měsíců. 
  ISIC plní dvě funkce – jednak umožňuje přístup ke všem aplikacím na UP jako karta standardní, rovněž se s ní lze prokazovat i mimo UP a využívat i velké množství výhod – slevy (nákup, stravování, vzdělávání), vstupné, cestování, ubytování, příspěvky na průkaz ISIC u bank, atd. (více na http://www.isic.cz).
  Studentům Lékařské fakulty a studentům Fakulty zdravotnických věd se tiskne ISIC rozlišený barevným pruhem na rubové straně karty. Z této strany jim slouží ISIC zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.
  Pro následující akademické roky lze prodlužovat mezinárodní platnost nákupem validační známky. Zakoupení validační známky a prodloužení mezinárodní platnosti není na UP povinné.
  Pokud si student neprodlouží průkaz ISIC validační známkou, nemůže se prokazovat platným mezinárodním průkazem mimo UP Olomouc a je vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC. Na UP však zůstává karta plně funkční ve smyslu průkazu studenta.
  Pro plné využití mezinárodního průkazu ISIC (slevy mimo UP) je třeba si provést aktivaci na http://www.mujisic.cz
 • Standardní karta studenta UP
  Je průkaz studenta určený převážně pro všechny studenty neprezenčního studia, ale i studenty prezenční formy studia, kteří nežádají o mezinárodní průkaz ISIC. Využití karty je pouze na UP. Různé typy této IK jsou rozlišeny podle způsobu využití popisným pruhem na pravé straně karty, např. student-ostatní, student-prezenční. Elektronická platnost průkazu studenta (Standardní karta UP pro studium prezenční, kombinované, distanční, CŽV, U3V apod.) v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a IK je platná po celou dobu studia.
 • Standardní karta UP
  Obdobná funkce jako standardní karta studenta UP, je určena pro účastníky celoživotního vzdělávání, Rigorózního studia, Univerzitu třetího věku (U3V). Karta rozlišena popisným pruhem „ostatní“.
 • Karta zaměstnance
  Kartu zaměstnanec využívá pro potřeby stravování v menze, ke vstupům do budov a na pracoviště, k výpůjčkám knih, platbám v bistrech FreshUP. Na Lékařské fakultě anebo Fakultě zdravotnických věd lze s kartou chodit i do jídelny Fakultní nemocnice Olomouc, ale v tomto případě se musí jít zaměstnanec zaregistrovat do kanceláře FNOL, vedle jídelny. Platné jsou podmínky FNOL. Pozor, na kartě zaměstnance od pracovního úvazku rovno nebo více než 3h/den je stravné dotované zaměstnavatelem a nastaven volný účet, kdy měsíční útrata je následně stržena ze mzdy. Při ztrátě či odcizení je tedy nutné neprodleně nahlásit ztrátu (prostřednictvím HelpDesku, telefonicky nebo mailem) a kartu zablokovat.
  Od roku 2007 je vydávána zaměstnancům zdarma a ti, kteří mají kartu vydanou před tímto rokem, obdrží vratnou kauci zpět při ukončení pracovního poměru a jejím vrácení. Karty tisknuté od září 2015 jsou dle nového vizuálního stylu rozlišeny popisným pruhem na pravé straně slovně: zaměstnanec, pedagog nebo senior. V platnosti zůstávají oba typy karet.
  Mimo UP se kartou může zaměstnanec prokazovat ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL), kde slouží jako čtenářský průkaz VKOL. Více informací na http://www.upol.cz/zamestnanci/ (Benefity > Slevy a výhody).
 • Bezčipová karta zaměstnance
  Bezčipová karta zaměstnance je určena pro osoby v pracovně právním vztahu k UP, kteří jsou zároveň studenty UP a dle zákona o vysokých školách jsou držiteli průkazu studenta UP. Bezčipová karta slouží pouze pro účely čerpání slev a výhod u externích poskytovatelů benefitů. První karta je zdarma a platí pro ni, stejně jako u čipové karty zaměstnance, povinnost jejího vrácení v kanceláři IK při ukončení pracovního poměru.
  Vydává se pouze na žádost zaměstnance. Je určena k prokázání příslušnosti k UP. Vstupy pro zaměstnance či stravování v menze lze nastavit na platnou studentskou kartu s čipem. Zaměstnanecké ceny stravného musí být řešeny na personálním odd.,(souhlasný podpis se strháváním stravného ze mzdy). Vizuálně je od běžné čipové karty zaměstnance odlišena piktogramem.
 • ITIC
  Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Může být vydán pouze akademickým pracovníkům UP s pracovním poměrem v minimálním rozsahu 0,5 úvazku uzavřeným na dobu neurčitou, případně určitou, v takovém případě však minimálně na dobu 12 měsíců. Platnost licence ITIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Poté lze platnost karty prodlužovat zakoupením validační známky na CVT v kanceláři identifikačních karet. Pro tisk karty ITIC je na rozdíl od karty zaměstnance nutné vyplnit žádost. Karta ITIC nahrazuje standardní UP kartu zaměstnance, funguje rovnocenně v rámci přístupového systému, v menze, v knihovně UP nebo ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL) viz Karta zaměstnance Informace k využití slev a  http://www.upol.cz/zamestnanci/ (sekce: Slevy a výhody) a další slevy  v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času na http://www.isic.cz.
 • Karta absolventa
  Karta absolventa se získává po registraci do Klubu absolventů zdarma. Po předložení karty absolventa je možný nejen volný vstup do knihoven UP a získání slev na jazykových kurzech nebo sportovních lekcích pořádaných univerzitou, ale i mimo UP jsou s externími partnery nasmlouvány různé benefity. Více informací k získání karty a ke Klubu absolventů na http://absolventi.upol.cz
 • Karta seniora
  Karta seniora je určena zaměstnancům přecházejícím z pracovního poměru na UP do starobního důchodu a lze ji využít pro stravování v menze a služeb knihoven UP. Tisk karty je zdarma.

Následující typy karet nejsou opatřeny fotografií, ale pouze piktogramem:

 • Karta pro menzu
  Slouží pro potřeby stravování. Vyřizuje se a je vydávána Správou kolejí a menz (tř. 17. listopadu 54).
 • Karta pro koleje
 • Karta pro krátkodobé návštěvy
  Určena pro krátkodobé návštěvy, stáže apod. na dobu kratší než tři měsíce. Vydává kancelář IK po zadání do systému odpovědným pracovníkem fakulty. 
 • Karta pro vstupy do budov UP. Vyřizuje se a vydává na příslušné fakultě.
 • Parkovací karta UP
  K přístupu na parkoviště v prostorách FN Olomouc.

Mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIVE

S novým školním rokem bude spuštěna mobilní aplikace ALIVE APP pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIVE.

Uživatelé si budou moci v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu bude platná v dopravě a u poskytovatelů slev. Studenti, učitelé i zaměstnanci školy tak budou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.

 • Digitální ISIC platí v dopravě včetně státem nařízené slevy pro studenty.
 • Uplatnění slev u benefitních partnerů a vyhledávání slev dle lokalizace.
 • Upozornění na expiraci průkazu.
 • Možnost uložit si oblíbené slevy.
 • Přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti.
 • Číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima.

Aplikace ALIVE APP bude zcela zdarma a dostupná ke stažení v APP STORE a GOOGLE PLAY.

Více informací o aplikaci najdete na https://www.aliveapp.cz .

Poplatky

POPLATKY spojené s tvorbou obou typů studentských karet: 

KAUCE za kartu

200 Kč

ZTRÁTA / ODCIZENÍ karty - Standardní UP

200 Kč

ZTRÁTA / ODCIZENÍ karty - ISIC
(200 Kč poplatek za ztrátu +  250 Kč za novou mezinárodní licenci – ISIC number)

450 Kč

ZNIČENÍ karty

200 Kč

ZMĚNA příjmení / titul / fotografie

150 Kč

ISIC – Prodloužení platnosti mezinárodního průkazu

VALIDAČNÍ ZNÁMKA, prvotní licence (mezinárodní platnost ISIC),
nová licence při tisku nové karty z důvodu ztráty/zničení ISIC

250 Kč

ABSOLVENTI

TVORBA karty

0 Kč

ZTRÁTA / ODCIZENÍ karty 
(pouze po vyplnění žádosti o vystavení duplikátu)

250 Kč

Kauce a výdej karet

Platba kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Vystavení první identifikační karty (IK) je bezplatné. Průkazy jsou však vydávány na základě složení kauce a odeslání Žádosti o vystavení identifikační karty UP (průkazu studenta). Za oba typy IK se hradí kauce 200 Kč, která je při splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o výpůjčce IK po ukončení studia vratná. Za mezinárodní průkaz ISIC se navíc hradí prvotní licence 250 Kč. Kauce za vydání IK propadá v plné výši v případě nenastoupení ke studiu.

Uchazeč přijatý ke studiu postupuje dle pokynů uvedených v e-přihlášce. (na adrese https://prihlaska.upol.cz). 

Informace k zaplacení kauce včetně čísla účtu a jedinečného variabilního symbolu platby se zobrazí v Přehledu přihlášek ode dne oznámení o přijetí (či navržení přijetí) ke studiu na UP.

Student přijatý na více studií, resp. více fakult, platí jen jednu kauci. Průkaz je platný po dobu studia na UP. Po datu ukončení nebo přerušení studia je elektronicky deaktivován.

Způsob platby kauce za kartu:  

 1. Online  -  platební bránou na Portálu UP prostřednictvím platební karty
  Jedná se o preferovaný způsob platby. Tlačítko „zaplatit kauci online" se zobrazí po přihlášení do elektronické přihlášky (adresa https://prihlaska.upol.cz), po výběru karty a vložení fotografie.
 2. Převodem z účtu
  Jestliže nemá student možnost platby kauce online, lze kauci uhradit převodem z účtu (č. účtu / kód banky 19-1096330227/0100, adresa: UP v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc) s uvedením svého jedinečného variabilního symbolu. Ten nalezne v elektronické přihlášce (adresa http://prihlaska.upol.cz).
 3. Kartou nebo hotově v kanceláři IK / hotově na hlavní pokladně
  Student, který nepodával Žádost o vystavení IK elektronicky, anebo z nějakého prokazatelného důvodu nemohl uhradit platbu bankovním převodem, zaplatí kauci v kanceláři IK, preferujeme platbu kartou, případně hotově.
  Další možností je platba na hlavní pokladně RUP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8) před vyzvednutím identifikační karty. V tom případě si student musí předem pro zaměstnance pokladny připravit z přehledu přihlášek svůj variabilní symbol (aby se platba kauce propojila s kartou studenta). Obdržený pokladní doklad odevzdá na CVT v kanceláři IK (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387) anebo při hromadném výdeji karet.
  Otevírací doba pokladny RUP: 
  pondělí 9:00 – 12:00
  středa 12:30 – 14:30
  čtvrtek 9:00 – 12:00

Výdej karet studentům prvních ročníků

Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na webových stránkách CVT v sekci Obecné informace – hromadný výdej karet studentům 1. ročníku a validačních známek. Studenti budou v průběhu září o tisku karty informování emailem. Zda má kartu student připravenu k vyzvednutí, zjistí na stránkách  https://www.portal.upol.cz ve vyhledávacím řádku po zadání jména a příjmení. 
Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají v rámci hromadného výdeje.

Mimo období hromadného výdeje je možné si identifikační kartu vyzvednout v kanceláři identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387) v úředních hodinách. 

MÍSTA K ZALOŽENÍ ÚČTU – vložení kreditů na IK pro menzu a kopírování

Vrácení kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Kauce za IK bude vrácena, pokud student vrátí kartu osobně v CVT UP, nepoškozenou nad rámec běžného opotřebení, do 30 kalendářních dnů po ukončení studia. Po této době kauce propadá. Kauce je vracena v hotovosti.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může být IK vrácena na pracoviště IK v CVT poštou a kauce následně zaslána na účet žadatele. Odůvodněnost případů posuzuje pracovník CVT.
Kartu ISIC je možné si ponechat a využít slev do konce platnosti, nárok na vrácení kauce však propadá.

Validace a výdej známek

Preferovaný způsob úhrady validační známky (VZ) je přes platební bránu na Portálu STAGu. Sekce „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „zaplatit online“, a to platební kartou. V tomto případě student nemusí při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě ani není třeba čekat na změnu stavu platby ve STAGu na „Uhrazeno“. Platbu online vidí zaměstnanec CVT již do 5 minut po její úhradě a student si může VZ vyzvednout obratem na určeném výdejním místě, případně v kanceláři IK v CVT UP. 

VZ lze uhradit i převodem (č. účtu: 19-1096330227/0100) pomocí QR kódu nebo ručně se správně vyplněným variabilním symbolem (který je uveden v oddílu „Prohlížení plateb studenta), a to od začátku září. V tomto případě je však nutné vyčkat, dokud se ve STAGu neobjeví status platby „Uhrazeno“. To standardně trvá přibližně 5 pracovních dnů. Známku lze v odůvodněných případech vydat i bez spárované platby, je však třeba předložit doklad o zaplacení (doklad o převodu platby z účtu). 

Validační známka (VZ) slouží pro zařazení do národní databáze platných průkazů ISIC a k ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev.
Validační známku lze uhradit vždy až po zápisu do vyššího ročníku.

Informace o hromadném výdeji validačních známek jsou zveřejněné zde.

Studentům, kteří vyjíždějí na studijní zahraniční pobyt před zahájením akademického roku a jsou zapsaní ke studiu, lze vydat validační známku dříve, a to zpravidla od začátku srpna na pracovišti IK v CVT UP (dveře č. 387). Tito studenti ještě nemají v systému vygenerovaný variabilní symbol, proto úhrada VZ probíhá platební kartou nebo hotově v kanceláři IK. Je nutné předložit k nahlédnutí finanční dohodu nebo účastnickou smlouvu vydanou na Zahraničním oddělení UP.

Mimo období hromadného výdeje je možné si identifikační kartu nebo validační známku vyzvednout v kanceláři identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387) v úředních hodinách.

Úřední hodiny

Úřední hodiny na pracovišti IK 
(je umístěno ve 2. patře budovy Zbrojnice v prostorách CVT, dveře č. 387):

Pondělí

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Středa

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Čtvrtek

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Pátek

9.00 - 11.30

 

Prosím rezervujte si termín návštěvy https://rezervace.upol.cz/karty.

Dotazy zadávejte cestou HelpDesku (http://helpdesk.upol.cz) – kategorie "Identifikační karty a validační známky".

Časté dotazy studentů týkající se administrace IK

→ Co nastane při změně karty? (nový tisk IK z důvodu ztráty, zničení, apod.)
→ Musím žádat o nový ISIC, když jej mám dosud platný z jiné školy?
→ Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?
→ Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?
→ Při platbě kauce za kartu jsem neuvedl/a variabilní symbol, jak mám postupovat?
→ Jak mám postupovat při změně příjmení při podávání Žádosti o vystavení IK do 1. ročníku?
→ Dnes jdu k zápisu, kdy si mohu vyzvednout kartu (průkaz) studenta?
→ Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?
→ Jsem zahraniční student navazujícího studia, při vyplňování elektronické přihlášky se mi vygeneroval nový rodný kód, musím si vyřizovat nový ISIC?
→ Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)
→ Ztratil jsem kartu / byla mi odcizena, jak mám postupovat?
→ Mám nefunkční kartu (nereaguje na čtečkách v menze, v knihovně, na přístupech do učeben), jak mám postupovat?
→ Musím kartu vrátit při přerušení studia, a co se stane po obnovení studia?
→ Musím kartu vrátit po ukončení studia?
→ Dnes jsem provedl platbu za validační známku online, kdy si ji mohu vyzvednout?
→ Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?
→ Mohu se prokázat průkazem ISIC při vyřizování zlevněného jízdného v DPMO?
→ Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP?
→ Jak mám platit kauci za IK, když jsem účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) a ke studiu jsem se nepřihlašoval/a přes elektronickou přihlášku?
→ Neumím vložit fotografii do elektronické přihlášky

Co nastane při změně karty? (nový tisk IK z důvodu ztráty, zničení, apod.)

Původní karta se tiskem další karty zablokuje. Aktivace nové karty proběhne následující pracovní den po tisku.
Ti studenti, kteří neměli prodlouženou platnost průkazu ISIC validační známkou a chtějí mít ISIC nový a platný, uhradí validaci online před příchodem do kanceláře IK, eventuálně platební kartou nebo hotově při tvorbě nové karty. Při tisku nové karty je platnost vytisknuta na přední straně ISIC.

 • MENZA
  Peníze se převedou, vygenerované heslo zůstává stejné. Pokud máte na den tisku karty v menze objednané jídlo, je třeba si na pokladně menzy vyzvednout stravenku. Zítřejší objednávka jídla se převede do nové karty, ale ostatní objednávky se ruší. Nové objednávky jídla si lze objednávat na nové kartě nejdříve následující den po tisku IK.
  Studenti LF nebo FZV, kteří se stravují v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc, nahlásí změnu čipové karty v kanceláři FN (vedle jídelny). Bude jim do systému načteno nové čipové číslo z nové karty. V jídelně FN se objednaná jídla neruší, na oběd lze jít i v den tisku nové karty.
 • KNIHOVNA
  Výpůjčky knih se převedou. S novou kartou je přiděleno nové číslo čtenáře do knihoven UP (např.: C0000012345). Číslo čtenáře používají ti studenti, kteří si objednávají knihy elektronicky. Nové číslo čtenáře se student na vyžádání dozví u zaměstnanců knihovny u pultu B anebo v kanceláři IK při výdeji karty. Stejně tak ve Vědecké knihovně Olomouc je třeba informovat zaměstnance VKOL o změně karty (čipového čísla) a nechat si novou kartu načíst v jejich systému.
 • PŘÍSTUPY
  Přístupy do učeben či budov se automaticky přenesou.
 • KOPÍRKY
  Kredit se převede, přihlášení zůstává stejné. Pokud by nedošlo k převodu kreditu automaticky, stačí se s novou kartou dostavit za správcem PC učebny (přízemí v budově knihovny Zbrojnice vedle PC učebny), anebo v knihovně Zbrojnice v 1. patře u pultu B si nechat peníze na novou kartu převést. Tato služba je poskytována i v knihovně na Teoretických ústavech.
  U zahraničních studentů při změně rodného kódu ve STAGu a tisku nové karty platí jako heslo pro přihlášení na kopírování původně vygenerovaný rodný kód z první karty.
 • DPMO
  Při tisku mezinárodního průkazu ISIC z důvodu ztráty/zcizení se mění i licenční číslo. Pokud měl student na ISIC pořízenou měsíční/čtvrtletní časovou jízdenku, musí pracovníky Dopravního podniku města Olomouce informovat o změně licenčního čísla, aby bylo opraveno pro případnou revizní kontrolu jízdenek v MHD.

Musím žádat o nový ISIC, když jej mám dosud platný z jiné školy?

Studenti nastupující na UP Olomouc nemohou využívat mezinárodní průkazy ISIC vydané mimo UP, jelikož karta obsahuje čip, který je nositelem informací pro umožnění přístupů do všech systémů na UP – stravování v menze či bufetu, ubytování na kolejích, výpůjčky knih v knihovnách UP, kopírovací služby, vstupy do učeben a budov, … Platnost ISICu vydaného na UP lze prodlužovat po celou dobu studia zakoupením validační známky.
ISIC vydaný jinou institucí by nefungoval na výše uvedené elektronické služby na UP. Můžete vlastnit více mezinárodních průkazů.

Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?

Student, který znovu nastupuje do prvního ročníku v rámci jedné fakulty i mezi fakultami UP navzájem, nemusí žádat o novou IK, pokud nemění formu studia (např. prezenční za kombinovanou).
Student, který přestupuje z fakulty LF nebo FZV na jinou fakultu, anebo naopak – z jiné fakulty na LF nebo FZV, musí žádat o novou IK. Na LF a na FZV slouží IK jako zároveň i jako jmenovka ve FN Olomouc (IK je na pravém okraji rozlišena barevným pruhem).
Od září lze uhradit známku pro nový akademický rok, a to přes Portál STAGu, v sekci „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „zaplatit online“. Platba za validační známku, a tudíž prodloužení mezinárodní platnosti průkazu ISIC od akademického roku 2011/12 není na UP povinná, ovšem ISIC bude sloužit pouze jako studentský průkaz na UP. 
Pokud se student navazujícího studia rozhodne pro novou kartu (např. z důvodu poškození či ztráty stávající IK), musí v elektronické přihlášce uhradit online platbu kauce, popř. validace (dle zvoleného typu karty) a vyplnit a odeslat elektronickou žádost o IK, i s vyhovující fotografií.

Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?

Student, který ukončil prezenční studium bakalářskou zkouškou a pokračuje v magisterském studiu, nemusí platit znovu kauci 200 Kč za tisk nové IK. V případě změny z prezenční formy studia na kombinovanou, musí o novou kartu zažádat a uhradit kauci (tlačítkem online v elektronické přihlášce). Bude mu vytisknuta nová standardní karta UP. U průkazu ISIC stačí uhradit přes Portál STAGu validaci a v určených výdejních termínech si vyzvednout platnou validační známku (viz validace a výdej známek). Původní IK z bakalářského studia nabývá platnosti na UP následující den od zápisu ke studiu.

Při platbě kauce za kartu jsem neuvedl/a variabilní symbol, jak mám postupovat?

Pokud neplatíte online a zapomněl/a jste při platbě kauce uvést svůj variabilní symbol (na adrese http://prihlaska.upol.cz ), karta nebude připravena k převzetí k hromadnému výdeji. 
Můžete doplnit údaje emailem anebo se dostavit osobně na CVT do kanceláře IK (budova Zbrojnice, dveře č. 387) pro případné dohledání platby na ekonomickém oddělení UP (jen z důvodu ztráty dokladu). Mějte připravené číslo účtu, ze kterého platba odešla, datum platby a variabilní symbol.

Jak mám postupovat při změně příjmení při podávání Žádosti o vystavení IK do 1. ročníku?

V elektronické přihlášce zvolíte „Blokace hromadného tisku“, po změně příjmení a po zápise navštívíte vaši studijní referentku, která udělá opravu ve STAGu. Poté na webu https://portal.upol.cz vyhledáte v kontaktech, zda změna údajů proběhla. Prostřednictvím HelpDesku nebo emailem na adrese karty@upol.cz si následně domluvíte zhotovení nové karty.

Dnes jdu k zápisu, kdy si mohu vyzvednout kartu (průkaz) studenta?

V den zápisu nelze kartu vytisknout, neboť student ještě není zaveden do systému STAG studijní referentkou. Následně probíhá generování patřičných údajů (login, stagové číslo, emailová adresa, identifikační kód).
Pokud se jedná o pozdější zápis a dostavíte se pro svou první kartu v průběhu akademického roku, upozorňujeme, že v den tisku karty (tisk v kanceláři na počkání) není karta aktivní. Až následující pracovní den je zavedena do všech systémů.

Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?

Slovenští studenti, narozeni po 1. 1. 1993, uvedou při vyplňování Žádosti o vystavení IK do kolonky „rodné číslo“ svůj rodný kód přidělený v elektronické přihlášce. Studenti, kteří již na UP Olomouc studovali, uvedou rodný kód z předchozího studia. Pokud studovali v předchozích letech na jiné univerzitě, uvedou do elektronické žádosti (Žádost o vystavení IK) svůj prvně v ČR vygenerovaný rodný kód. Pokud si jej již nepamatují, sdělí alespoň skutečnost, že už v ČR studovali. Tyto informace lze rovněž předat našemu pracovišti prostřednictvím HelpDesku nebo emailem na adrese karty@upol.cz.

Jsem zahraniční student navazujícího studia, při vyplňování elektronické přihlášky se mi vygeneroval nový rodný kód, musím si vyřizovat nový ISIC?

Zahraniční studenti navazujícího studia musí v elektronické přihlášce uvést svůj rodný kód z bakalářského studia. Pokud tak neučiní, vygeneruje se jim nový, ale to není v pořádku. Musí napsat na HelpDesk anebo kontaktovat emailem pracoviště IK na adrese karty@upol.cz, aby došlo v systému k převodu zpět na původní rodný kód. Jestliže je ISIC nepoškozený a funkční, stačí jej prodloužit validační známkou. Novou kartu není třeba zařizovat. Pokud má student zarezervované ubytování na chybný rodný kód, je nutné na Správě kolejí a menz ohlásit změnu rodného kódu.

Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)

Jestliže délka pobytu je delší než 1 měsíc a student nevlastní průkaz ISIC ze své domovské univerzity a rád by si jej zařídil na UP, může uhradit společně s kaucí 200 Kč zároveň licenční poplatek 250 Kč. Úhrada se provádí na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8), celková částka činí 450 Kč. Následně je třeba přinést na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 2. patro - směrovky ISIC) Žádost o vystavení IK, fotografii a doklad o platbě kauce + licence, anebo vše předat své studijní referentce či koordinátorce zahraničního studijního pobytu. Studenti programu Erasmus jsou předem informováni Zahraničním oddělením UP (Křížkovského 8) v orientačním týdnu.

Zahraniční studenti, kteří nevyplňovali elektronickou přihlášku, nemají vygenerovaný svůj variabilní symbol. Jestliže platí prostřednictvím převodu z účtu, uvádí VS (variabilní symbol) 99968061 a SS (specifický symbol) rodné číslo (studenti ze Slovenska) anebo datum narození.

 

Ztratil jsem kartu / byla mi odcizena, jak mám postupovat?

Tuto skutečnost je třeba nahlásit na CVT UP, a to prostřednictvím HelpDesku, emailem na adrese karty@upol.cz, telefonicky nebo osobně. Následně bude zablokována funkčnost karty na UP Olomouc, a to nejpozději do 24 hodin po nahlášení. V případě ztráty / odcizení u průkazu ISIC/ITIC propadá i licence (číslo průkazu ISIC/ITIC, validační známka).
Platbu za tvorbu nové karty (u průkazu ISIC/ITIC současně i platbu nové licence) provedete přímo v kanceláři identifikačních karet. Úhradu lze provést i na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8), obdržený pokladní doklad přineste na CVT do kanceláře identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387, 2. patro - směrovky ISIC). Karta Vám bude vystavena na počkání. Aktivace karty proběhne následující pracovní den. 
Při tisku nové karty při zahájení akademického roku si student nevyzvedává uhrazenou novou validační známku, ale dostaví se do kanceláře, kde mu bude platnost vytisknuta.
Pokud studujete prezenčně a neprodlužujete si průkaz ISIC validační známkou, máte možnost si nechat vytisknout namísto průkazu ISIC standardní kartu UP. Ovšem ztrácíte tím možnost uplatňování mezinárodních slev a výhod spojených s platným průkazem ISIC.

Mám nefunkční kartu (nereaguje na čtečkách v menze, v knihovně, na přístupech do učeben), jak mám postupovat?

V případě poškození či zničení průkazu je nutné na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8) uhradit novou kauci za tvorbu další karty.  Obdržený pokladní doklad a poškozenou kartu přineste na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387, 2. patro - směrovky ISIC). Nová karta Vám bude vystavena na počkání. Aktivace karty proběhne následující pracovní den. 
Vlastníte-li průkaz ISIC a máte-li jej platný pro daný akademický rok, potom licence (číslo průkazu ISIC) bude převedena z poškozené karty na náhradní kartu, aniž by se hradil znovu licenční poplatek.
Jestliže není Vaše karta zjevně poškozena, dostavte se nejdříve do kanceláře IK, kde bude posouzen stav karty. V případě nezavinění ztráty funkčnosti karty bude nová karta vytisknuta zdarma a obratem v rámci reklamace.

Musím kartu vrátit při přerušení studia, a co se stane po obnovení studia?

Pokud si student v případě přerušení studia kartu ponechá, je mu při následném obnovení studia karta elektronicky aktivována a kauce v tomto případě nepropadá.

Musím kartu vrátit po ukončení studia?

Karta by měla být vrácena, jak stojí ve Smlouvě o výpůjčce karty, kterou každý student podepisuje při převzetí. To je nutné učinit do 30 dnů od ukončení studia, jinak kauce propadá. Alternativně, pokud se jedná o ISIC, kartu student vracet nemusí, ale může ji používat do konce platnosti, tedy do konce kalendářního roku, mimo UP. Jedná se o standardní postup.
Pokud kartu nemůže student vrátit osobně, je zde možnost zplnomocnit zastupující osobu (se všemi náležitostmi příslušného formuláře) k odevzdání karty a předání vratné kauce. V krajním případě existuje možnost zaslat kartu poštou s písemnou žádostí o vrácení kauce na účet. Z důvodu časové vytíženosti ekonomického oddělení vyhovíme především těm studentům, kteří ukončili studium ze zdravotních důvodů nebo odjeli do zahraničí a nemohli kartu vrátit osobně v kanceláři IK. Důvod zaslání kauce na účet musí uvést ve své žádosti, která bude předána ke schválení.

Dnes jsem provedl platbu za validační známku online, kdy si ji mohu vyzvednout?

Pokud platíte validaci přes Portál STAGu online, známku si můžete vyzvednout do 5 minut od platby. Ke spárování v systému dojde až za několik dnů, po zpracování na ekonomickém oddělení UP. Až po spárování platby je vidět „Uhrazeno“.
Jestliže platba proběhla převodem z účtu a dosud svítí na Portále UP „Neuhrazeno“, musíte k převzetí validační známky předložit Váš příkaz k úhradě. Upozorňujeme, že při potvrzení platby se na Vašem výpise nezobrazují variabilní a specifické symboly totožné s těmi zadanými dle Portálu STAG. Stav „Uhrazeno“ se ve STAGu zobrací cca do 5 pracovních dnů od zadání platebního příkazu.

Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?

Díky společnému projektu Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) a UP a díky spolupráci obou institucí mohou studenti (i zaměstnanci) UP používat svou identifikační kartu jako čtenářský průkaz VKOL, a nahradit tím tak svůj dosavadní průkaz, vystavený VKOL. Platba registračního poplatku VKOL zůstává zachována. 
Používání identifikační karty pro čtenáře VKOL přináší několik nesporných výhod: zejména zvýšenou ochranu před zneužitím v případě ztráty průkazu a používání jedné společné identifikační karty místo dvou.

Mohu se prokázat průkazem ISIC při vyřizování zlevněného jízdného v DPMO?

Ano, platný ISIC je v Dopravním podniku města Olomouc (DPMO) považován za doklad o studiu a slouží pro poskytnutí slevy na jízdném.

Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP?

K výměně studentské IK za zaměstnaneckou by mělo dojít v okamžiku ukončení studia. Přístupy do budov a laboratoří musí být nastaveny v součinnosti s vedoucím katedry, popř. sekretářky, protože se mění vstupní profil ze studentského na zaměstnanecký.
V menze automaticky studentský zálohový účet přejde na volný a při odebírání obědů bude nejdříve vyčerpána uložená finanční částka z dob studií, následně se přistoupí ke strhávání stravného ze mzdy (dle Smlouvy o výpůjčce IK).

Jak mám platit kauci za IK, když jsem účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) a ke studiu jsem se nepřihlašoval/a přes elektronickou přihlášku?

Platbu kauce 200,- Kč za modrou IK UPOL lze uhradit prostřednictvím převodu z účtu (na účet: 19/1096330227/0100), přičemž musí být uveden VS (variabilní symbol) 99968061 a SS (specifický symbol) rodné číslo uchazeče. Úhradu kauce lze rovněž provést na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8). Následně je třeba dodat na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 2. patro - směrovky ISIC) Žádost o vystavení IK, fotografii a doklad o platbě kauce. Vše lze poslat poštou na adresu uvedenou dole na Žádosti, anebo ponechat ve schránce CVT – IK umístěné u dveří č. 387.

Neumím vložit fotografii do elektronické přihlášky

Pro tyto případy je možné stáhnout elektronickou žádost o IK (viz Žádost o vystavení identifikační karty UP Olomouc) a zaslat ji poštou na adresu CVT, anebo emailem na karty@upol.cz, přičemž je nutné uvést jméno, příjmení a datum narození.

Způsoby využití IK

Uvnitř UP: 

 • stravovací systém v menze
 • platba ve FreshUP bistrech
 • knihovny
 • kopírky
 • vstupní systémy do budov a učeben

Mimo UP slouží: 

 • k vyřízení průkazu dopravce u DPMO
 • jako čtenářský průkaz Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)

Výhody ISIC: 

Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta.

Tisíce studentských výhod po celém světě:

 • Přes 2 200 míst s ISIC slevou v ČR.
 • Platnost průkazu ISIC ve 130 zemích světa.
 • Slevy při cestování, ubytování, zábavě.
 • Slevy v dopravě – zvýhodněné studentské jízdné – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK najdete na:  https://www.dpmo.cz
 • Výhodné cestovní pojištění od 200 Kč na celý rok.
 • Slevy v obchodech, restauracích a kavárnách.
 • Slevy na kulturu (divadla, galerie, hrady, zámky).
 • Slevy na vstupném na festivaly.
 • Slevy na permanentky v lyžařských areálech.

Kompletní databáze všech slev hledejte na: https://www.isic.cz/slevy/


Kontaktní osoby

Vedení Oddělení provozu CVT: 

Mgr. Leoš Jurásek MBA
+ 420 585 63 1822
leos.jurasek@upol.cz

Kancelář Identifikačních karet odd. provozu CVT
(dveře 387)
Alena Vymětalová
+ 420 585 63 1840
email: karty@upol.cz
Mgr. Lucie Vítková
+ 420 585 63 1832
email: karty@upol.cz

O pracovišti IK

Pracoviště identifikačních karet zajišťuje komplexní služby spojené se zaváděním, vývojem, výrobou a výdejem identifikačních karet (dále IK) na UP. Spravuje všechny potřebné databáze pro užívané aplikace, včetně přístupového systému do učeben a budov UP. V současné době se používají dva typy identifikačních karet (IK) a pro všechny studenty to jsou, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, zároveň průkazy studenta. Studenti prezenčního studia používají ISIC průkazy s mezinárodní platností a studenti neprezenčního studia (kombinované, distanční, CŽV, U3V) a zaměstnanci dostávají tzv. standardní IK s potiskem a logem UP v Olomouci. Počínaje akademickým rokem 2015/16 byly dány do oběhu nové standardní karty v souladu s novým jednotným vizuálním stylem UP. Všechny typy IK obsahují elektronický čip a jsou tak využívány pro veškeré aplikace uvnitř i mimo UP. Standardní IK se pak liší dle druhu využívaných služeb.

REZERVACE

Prosím rezervujte si termín návštěvy rezervace.upol.cz/karty

HELPDESK

ŽÁDÁME studenty, aby pro veškeré dotazy týkající se nových karet, výměn karet, blokace karet, výdeje validačních známek a platby licencí používali výhradně uvedený odkaz na HelpDesk:

http://helpdesk.upol.cz – kategorie "Identifikační karty a validační známky"

Jedině tak můžeme zajistit adekvátní reakci na Vaše dotazy.Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)