Seznam zaměstnanců

Aktuální informace o situaci na počítačové síti UP a o dostupnosti jednotlivých služeb naleznete na portále UP (http://portal.upol.cz) a na twitterovém kanále @itupol. 

Útvar ředitele

RNDr. David Skoupil david.skoupil@upol.cz 585631703
,
ředitel CVT
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.89
608766205
Bc. Michaela Sehrigová michaela.sehrigova@upol.cz 585631707
asistentka ředitele CVTBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.90
737 654 961

Pracovní skupina podpory – Helpdesk

Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz 585631839
sam. správce počítač. sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz 585631842
správce počítačové sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839
Mgr. Pavel Holeček, Ph.D. pavel.holecek@upol.cz 734683456
systémový analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.65
 
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz 585631825
správce lokální počítač. sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058
Mgr. Bohdana Řeháková bohdana.rehakova@upol.cz 585631881
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 

Oddělení informačních systémů

RNDr. Hana Matochová hana.matochova@upol.cz +420585631206
ved. odd. informačních systémů
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631814
Ing. Dana Alková dana.alkova@upol.cz +420585631835
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
 
Ing. Ivo Čepěl ivo.cepel@upol.cz +420585631814
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
585631815
Bc. Petr Čírtek cirtek@upol.cz +420585631816
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
603360755
Mgr. Jana Koudelková jana.koudelkova@upol.cz +420585631818
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
 
Ing. Petr Machala petr.machala@upol.cz +420585631815
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.65
 
RNDr. Eva Marklová eva.marklova@upol.cz +420585631129
samostatná programátoka analytičkaBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Kateřina Rašková katerina.raskova@upol.cz +420585631890
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631821
RNDr. Jan Rogl jan.rogl@upol.cz +420585631824
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
585631204
Miroslav Srovnal miroslav.srovnal@upol.cz +420585631820
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 

Oddělení vývoje aplikací

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. jiri.tesarik@upol.cz +420585631865
ved. odd. vývoje aplikací
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60A
736257710
Bc. David Ketner david.ketner@upol.cz +420585631837
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
RNDr. Tomáš Matocha tomas.matocha@upol.cz +420585631991
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Dalibor Schotli dalibor.schotli@upol.cz +420585631147
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Bc. František Veselý frantisek.vesely@upol.cz +420585631849
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
732618481
Ing. Radek Zaťko radek.zatko@upol.cz +420585631846
programátor- analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 

Oddělení počítačových sítí

Mgr. Petr Volák petr.volak@upol.cz +420585631830
Vedoucí odd. IT struktury
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631842
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz +420585631842
správce počítačové sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839
Mgr. Zuzana Čírtková zuzana.cirtkova@upol.cz +420585631838
programátor-analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
733690704
RNDr. Aleš Říkovský ales.rikovsky@upol.cz +420585631826
Systémový administrátorBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
585631842
Jan Skopal jenik@upol.cz +420585631827
inženýr výpočetní technikyBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
 
Ing. Radomír Tománek radomir.tomanek@upol.cz +420585631813
programátor analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Oddělení technického servisu a rozvoje

Ing. Libor Mareček libor.marecek@upol.cz +420585631828
ved. tech. servisu a rozvoje
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
734260216
RNDr. Libor Dvořáček libor.dvoracek@upol.cz +420585631823
inženýr výpočetní technikyBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
777107418
Filip Hoferek filip.hoferek@upol.cz +420585631888
inženýr výpočetní technikyBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
733690455
Jiří Hrdlička jiri.hrdlicka@upol.cz +420585631831
inženýr výpočetní technikyBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
 

Oddělení provozu

Mgr. Jana Jonášová jana.jonasova@upol.cz +420585631832
sam. provozní programátorBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
585631840
Ing. Petr Malíček petr.malicek@upol.cz
Systémový analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
 
Ing. Rostislav Nepožitek rostislav.nepozitek@upol.cz +420585631822
Systémový analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.77
585631829
Mgr. Věra Štěpková vera.stepkova@upol.cz +420585631829
Systémový analytikBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
585631822
Alena Vymětalová alena.vymetalova@upol.cz +420585631840
provozní programátorBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 

Koordinační centrum SAP VVŠ

Ing. Aleš Kocourek ales.kocourek@upol.cz +420585631843
správce HelpDeskBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
734362422

Správa lokálních počítačových sítí

Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz +420585631839
sam. správce počítač. sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Ing. Pavel Brázda pavel.brazda@upol.cz +420585636040
správce počítač. sítětř. Míru 117 (výukový objekt)
místnost:
739249059
Martin Fasner martin.fasner@upol.cz +420585632810
správce počítač. sítě+metodikDostavba Teoretických ústavů
místnost: 2.519
720310415
Ing. Adéla Mayerová adela.mayerova@upol.cz +420585634055
správce počítač. sítě+metodik17. listopadu 12
místnost: 6.020
739249055
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz +420585631825
správce lokální počítač. sítěBiskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058
Aleš Pop ales.pop@upol.cz +420585632957
Správce lokální počítačové sítě /LFHněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
736545689
Mgr. Eva Slavíčková eva.slavickova@upol.cz +420585637300
správce počítač. sítě+metodikUniverzitní 22
místnost: 2.01
720310417
Mgr. Petr Šuta petr.suta@upol.cz +420585637553
správce počítač. sítětř. 17. listopadu 8
místnost: 1.25
 
Ing. Ivana Weberová ivana.weberova@upol.cz +420585631793
správce počítač. sítě+metodikŽižkovo nám. 5
místnost: 2.80
605377256
Bc. Milan Žádník, DiS. milan.zadnik@upol.cz +420704856124
Správce lokální počítačové sítě /LFOperační a vyšetř.centrum(modrá kostka)
místnost: