Helpdesk

Pomoc studentům UP

Pro studenty Univerzity Palackého je zřízen fyzický IT HelpDesk v prostorách Zbrojnice (1. patro, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1).  Pracovník HelpDesku je připraven pomoci studentům zejména v otázkách připojení a nastavení mobilních zařízení (notebooků, tabletů) a v otázkách využití služeb univerzitního informačního systému. Provozní hodiny HelpDesku jsou stanoveny:

  • středa: 12:00 až 15:00

Pro asistenci mohou studenti UP využít i webový elektronický formulář www.helpdesk.upol.cz.

Pomoc zaměstnancům UP

Zaměstnanci Univerzity Palackého by měli přednostně využívat elektronický HelpDesk dostupný po přihlášení na portále UP portal.upol.cz.

Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se mohou kdykoliv informovat o stavu řešení svých požadavků. Při zadávání nového požadavku uživatelé určují jeho kategorii, která požadavek nasměruje podle nastaveného procesu k odpovědnému řešiteli na fakultě nebo centrální jednotce UP. Kategorie požadavků jsou strukturovány podle přání fakult.