Centrum výpočetní techniky (CVT) Univerzity Palackého zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního počítačového systému UP ve sféře informačních a komunikačních technologií na podporu výzkumu, vzdělání a správy univerzity.

CVT zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity. Konkrétně v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. CVT zároveň odpovídá za implementaci moderních technologií a jejich technickou podporu. Navíc zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému UP, metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Sledujte náš kanál Twitteru, kde vás nyní pravidelně informujeme o výpadcích počítačové sítě, plánovaných odstávkách. Aktuální informace naleznete i na Portálu.