Struktura

Útvar ředitele

Útvar ředitele

RNDr. David Skoupil david.skoupil@upol.cz 585631703
ředitel CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.89
608766205
Bc. Michaela Sehrigová michaela.sehrigova@upol.cz 585631707
asistentka ředitele CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.90
737654961

Oddělení uživatelské podpory - Helpdesk

Pracovní skupina podpory – Helpdesk

Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz 585631839
sam. správce počítač. sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz 585631842
správce počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839
Mgr. Pavel Holeček, Ph.D. pavel.holecek@upol.cz 734683456
systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.65
 
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz 585631825
správce lokální počítač. sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058
Mgr. Bohdana Řeháková bohdana.rehakova@upol.cz 585631881
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 

Oddělení informačních systémů

Úkolem je zejména:

 • Zajišťuje a odpovídá za administraci a rozvoj databázových systémů UIS UP.
 • Provádí správu a aktualizaci přístupových práv uživatelů v oblasti databázových systémů UIS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů systému řízení studia IS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů ekonomicko-správního systému UP, a to v oblastech: finančního účetnictví, controllingu, mezd a personalistiky, majetku, materiálového hospodářství a odbytu UIS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů digitální pasportizace budov a evidence majetku UIS UP.
 • Provádí analýzu a vývoj drobných úloh UIS UP v oblasti ekonomicko-správních, personálních a studijních modulů.
 • Poskytuje konzultace a školení uživatelům výše uvedených modulů UIS UP.
 • Podílí se na zpracování předimplementačních cílových konceptů UIS UP realizovaného externími dodavateli a odpovídá za jejich integraci do intranetu UP.

Oddělení informačních systémů

RNDr. Hana Matochová hana.matochova@upol.cz +420585631206
ved. odd. informačních systémů
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631814
Ing. Dana Alková dana.alkova@upol.cz +420585631835
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
 
Ing. Ivo Čepěl ivo.cepel@upol.cz +420585631814
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
585631815
Bc. Petr Čírtek cirtek@upol.cz +420585631816
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
603360755
Mgr. Jana Koudelková jana.koudelkova@upol.cz +420585631818
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
 
Ing. Petr Machala petr.machala@upol.cz +420585631815
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.65
 
RNDr. Eva Marklová eva.marklova@upol.cz +420585631129
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Petra Müllerová petra.mullerova@upol.cz +420585631818
programátor analytik
místnost:
 
Ing. Dagmar Nezvalová dagmar.nezvalova@upol.cz +420585631817
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Kateřina Rašková katerina.raskova@upol.cz +420585631890
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631821
Mgr. Martin Raus, Ph.D. martin.raus@upol.cz +420585634843,585631867
Správce aplikací Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13
 
RNDr. Jan Rogl jan.rogl@upol.cz +420585631824
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
585631204
Miroslav Srovnal miroslav.srovnal@upol.cz +420585631820
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 

Oddělení vývoje aplikací

Oddělení vývoje aplikací se zabývá:

 • vývojem vlastních aplikací
 • integrací zakoupeného softwaru do univerzitního informačního systému
 • zastřešením jednotlivých částí univerzitního informačního systému do Portálu UP
 • řešením single sign-on
 • vývojem speciálních programů podle požadavků fakult a kateder

Oddělení vývoje aplikací

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. jiri.tesarik@upol.cz +420585631865
ved. odd. vývoje aplikací
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60A
736257710
Bc. David Ketner david.ketner@upol.cz +420585631837
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
RNDr. Tomáš Matocha tomas.matocha@upol.cz +420585631991
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
Dalibor Schotli dalibor.schotli@upol.cz +420585631147
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Bc. František Veselý frantisek.vesely@upol.cz +420585631849
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
732618481
Ing. Radek Zaťko radek.zatko@upol.cz +420585631846
programátor- analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
731575310

Oddělení počítačových sítí

Oddělení počítačových sítí se zabývá koncepcí rozvoje UP v oblasti informačních systémů a komunikací. Koordinuje budování těchto systémů na UP a koordinuje též jejich začlenění do širších celků.

Oddělení spolunavrhuje a spravuje informační systémy UP, univerzitní páteřní počítačové sítě (včetně fakultních), výpočetní systémy a databáze se širším než jen fakultním významem (mimo služeb UK).

Úkolem je zejména:

 • vytvářet koncepci a zabezpečovat tvorbu, provoz a inovaci celouniverzitních počítačových sítí, výpočetních, informačních, databázových systémů
 • podílet se na tvorbě a koordinaci síťového softwarového zabezpečení
 • organizovat a zajišťovat v kontaktu se světovým vývojem napojení UP na vnější komunikační struktury

Dále provádí:

 • centrální zálohování
 • DHCP, DNS, IMAP, POP3 servery, správu DNS jmen a přidělování IP adres
 • mailhub s antivirovou ochranou
 • systémová podpora fakultních, katedrálních a privátních www stránek, a to včetně MySQL databází
 • souborové služby, služby vzdáleného přístupu, antivirová ochrana serverů

Oddělení počítačových sítí

Mgr. Petr Volák petr.volak@upol.cz +420585631830
Vedoucí odd. IT struktury
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631842
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz +420585631842
správce počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839
Mgr. Zuzana Čírtková zuzana.cirtkova@upol.cz +420585631838
programátor-analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
733690704
Martin Pavlík, DiS. martin.pavlik@upol.cz +420724455550
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
 
RNDr. Aleš Říkovský ales.rikovsky@upol.cz +420585631826
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
585631842
Jan Skopal jenik@upol.cz +420585631827
inženýr výpočetní techniky Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
 
Ing. Radomír Tománek radomir.tomanek@upol.cz +420585631813
programátor analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Oddělení technického servisu a rozvoje

Úkolem je zejména:

 • Konzultace při nákupu výpočetní techniky a zajištění technické stránky výběrových řízení
 • Zajištění nákupu počítačových komponent a periferií, jejich instalace
 • Konzultace z oblasti hardware osobních počítačů
 • Instalace a pořízených zařízení a zajištění záručního servisu
 • Zajištění pozáručního servisu  počítačů, tiskáren a dalších zařízení
 • Ekologická likvidace vyřazovaných osobních počítačů a dalších zařízení
 • Technické konzultace při budování lokálních a areálových sítí na fakultách
 • Budování a rozšiřování metropolitní sítě UP, ochrana  metropolitní sítě
 • Spolupráce s dodavateli a investory při výstavbě datových sítí
 • Úzká spolupráce s oddělením počítačových sítí při zabezpečení provozu a rozvoje sítě UP
 • Zajištění servisu lokálních sítí fakult a univerzitních zařízení
 • Spolupráce při servisu a rozvoji dalších systémů, jako jsou identifikační karty, přístupový systém, kamerové systémy apod.
 • Reprezentace univerzity ve vztahu k CESNETu a dalším operátorům metropolitních sítí

Oddělení technického servisu a rozvoje

Ing. Libor Mareček libor.marecek@upol.cz +420585631828
ved. tech. servisu a rozvoje
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
734260216
RNDr. Libor Dvořáček libor.dvoracek@upol.cz +420585631823
inženýr výpočetní techniky Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
777107418
Filip Hoferek filip.hoferek@upol.cz +420585631888
inženýr výpočetní techniky Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
733690455
Jiří Hrdlička jiri.hrdlicka@upol.cz +420585631831
inženýr výpočetní techniky Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
 

Oddělení provozu

 Činnosti:

 • Odpovídá za provozní zpracování agend UIS UP a výstupy z nich.
 • Zpracovává agendu identifikačních karet studentů a zaměstnanců UP.
 • Zajišťuje provoz počítačových studoven v budově Biskupské náměstí 1.
 • Spravuje centrální servery provozně technických služeb.
 • Společně s oddělením technického servisu a rozvoje zajišťuje správu přístupového systému UP.
 • Odpovídá za nákup a evidenci multilicenčního softwarového vybavení pracovních stanic UP.
 • Poskytuje služby pro studenty související s tiskem a úpravou diplomových prací, zálohováním dat na media, digitalizací textů, apod.
 • Provádí tisky a úpravy výstupních sestav pro jednotlivé fakulty dle specifických požadavků.
 • Poskytuje konzultace v oblasti nákupu a instalace softwarového vybavení a zajišťuje nákup software dle specifikací uživatelů jednotlivých součástí UP.
 • Vede sklad spotřebního materiálu pro potřeby jednotlivých součástí UP.
 • Podílí se na zajišťování konferencí.

Oddělení uživatelské podpory a provozu

Mgr. Leoš Jurásek, MBA leos.jurasek@upol.cz +420585631822
Vedoucí uživatelské podpory a provozu
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.77
731137880
Mgr. Jana Jonášová jana.jonasova@upol.cz +420585631832
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
585631840
Jan Mayer jan.mayer@upol.cz +420585631878
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
739535017
Bc. Michaela Sehrigová michaela.sehrigova@upol.cz +420585631707
Asistentka ředitele CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.90
737654961
Mgr. Věra Štěpková vera.stepkova@upol.cz +420585631829
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
585631822
Alena Vymětalová alena.vymetalova@upol.cz +420585631840
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 

Koordinační centrum SAP VVŠ

Koordinační centrum SAP VVŠ (KC VVŠ) bylo založeno šesti moravskými veřejnými vysokými školami (JAMU, MENDELU, UPOL, UTB, VŠB-TUO, VUT) v červenci 2004 jako sdružení bez právní subjektivity.

KC VVŠ je počátečním kontaktním bodem pro otázky a řešení problémů souvisejících s IS SAP. Plní roli spojovacího článku mezi sdruženými VVŠ navzájem i mezi VVŠ a externími firmami dodávajícími podporu produktivního provozu IS SAP.

Poskytuje poradenství v oblasti správy a údržby báze SAP pro sdružené školy, tj. proaktivní sledování systémů SAP, což znamená nejen řešení již vzniklých problémů, ale i předcházení vzniku dalších.

Zastává pozici koordinátora projektů a požadavků na úpravy a rozvoj systému na všech šesti VVŠ.

Dále provádí:
Na pracovišti je vyvíjen a spravován systém celouniverzitního HelpDesku. Tato aplikace je používána pro zadávání požadavků pracovníků všech fakult a rektorátu, a to nejen na služby a podporu CVT, ale např. i na údržbu budov.

Koordinační centrum SAP VVŠ

Ing. Aleš Kocourek ales.kocourek@upol.cz +420585631843
správce HelpDesk Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
734362422

Správa lokálních počítačových sítí

Činnost:
Ve spolupráci s CVT odpovídá za bezproblémový provoz fakultní počítačové sítě, jeho serverů, základního síťového programového vybavení serverů a pracovních stanic, základního uživatelského vybavení pracovních stanic a za instalaci a provoz síťových celouniverzitních databázových aplikací. Ve spolupráci s fakultním správcem sítě organizuje připojení fakultních počítačových učeben k LAN a provádí základní technické a programové konzultace s uživateli LAN.

Správa lokálních počítačových sítí

Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz +420585631839
sam. správce počítač. sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Ing. Pavel Brázda pavel.brazda@upol.cz +420585636040
správce počítač. sítě tř. Míru 117 (výukový objekt)
místnost: NA 4.14
739249059
Martin Fasner martin.fasner@upol.cz +420585632810
správce počítač. sítě+metodik Dostavba Teoretických ústavů
místnost: 2.519
720310415
Ing. Adéla Mayerová adela.mayerova@upol.cz +420585634055
správce počítač. sítě+metodik 17. listopadu 12
místnost: 6.020
739249055
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz +420585631825
správce lokální počítač. sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058
Aleš Pop ales.pop@upol.cz +420585632957
Správce lokální počítačové sítě /LF Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
736545689
Mgr. Eva Slavíčková eva.slavickova@upol.cz +420585637300
správce počítač. sítě+metodik Univerzitní 22
místnost: 3.05
720310417
Mgr. Petr Šuta petr.suta@upol.cz +420585637553
správce počítač. sítě tř. 17. listopadu 8
místnost: 1.25
 
Ing. Ivana Weberová ivana.weberova@upol.cz +420585631793
správce počítač. sítě+metodik Žižkovo nám. 5
místnost: 2.80
605377256
Bc. Milan Žádník, DiS. milan.zadnik@upol.cz +420585632419
Správce lokální počítačové sítě /LF Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
704856124