Contacts

You can find all the recent information regarding the UP computer network, and services available on UP portal (http://portal.upol.cz) and on our twitter feed @itupol .

Director’s Department

RNDr. David SKOUPIL david.skoupil@upol.cz 585631703
Ředitel CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 3.89
608766205
Bc. Michaela SEHRIGOVÁ michaela.sehrigova@upol.cz 585631707
Asistentka ředitele CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 3.90
737654961

Helpdesk

Mgr. Tomáš BABŮREK tomas.baburek@upol.cz 585631839
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 3.59
 
Lenka ČEPLOVÁ lenka.ceplova@upol.cz 585631842
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 3.81
585631839
Mgr. Pavel HOLEČEK, Ph.D. pavel.holecek@upol.cz 585631107
Systémový analytik Křížkovského 8
room: 3.26
734683456
JAKUB MENŠÍK jakub.mensik@upol.cz 585631825
Správce lokální počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 1.67
739249058
Mgr. Bohdana ŘEHÁKOVÁ bohdana.rehakova@upol.cz 585631881
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
room: 3.78
 

Information Systems Department

RNDr. Hana Matochová hana.matochova@upol.cz +420585631206
Vedoucí oddělení informačních systémů
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631814

Referát studijních informačních systémů

Ing. Dana Alková dana.alkova@upol.cz +420585631835
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
 
RNDr. Eva Marklová eva.marklova@upol.cz +420585631129
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Jan Mayer jan.mayer@upol.cz +420585631878
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
739535017
Ing. Dagmar Nezvalová dagmar.nezvalova@upol.cz +420585631817
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Martin Raus, Ph.D. martin.raus@upol.cz +420585631867
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
RNDr. Jan Rogl jan.rogl@upol.cz +420585631824
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
585631204

Referát ekonomických systémů

Mgr. Jana Koudelková jana.koudelkova@upol.cz +420585631818
Správce aplikací tř. 17. listopadu 6 (budova A)
místnost: 1.01
 
Mgr. Petra Müllerová petra.mullerova@upol.cz +420585631999
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
 
Ing. Petr Machala petr.machala@upol.cz +420585631815
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.65
 
Miroslav Srovnal miroslav.srovnal@upol.cz +420585631820
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 

Referát podpůrných IS+systém. integrace

Bc. Petr Čírtek cirtek@upol.cz +420585631816
Správce databází Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
603360755
Mgr. Bohdana Řeháková bohdana.rehakova@upol.cz +420585631881
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
RNDr. Tomáš Matocha tomas.matocha@upol.cz +420585631991
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
Mgr. Kateřina Rašková katerina.raskova@upol.cz +420585631890
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631821

Application Development Department

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. jiri.tesarik@upol.cz +420585631865
Vedoucí oddělení vývoje aplikací
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60A
736257710
Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz +420585631839
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Bc. František Hep frantisek.hep@upol.cz +420585631849
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
732 618 481
Bc. Zdeňka Kolářová z.kolarova@upol.cz +420585631812
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
MDDr. Karel Panchártek karel.panchartek01@upol.cz +420585631847
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 
Dalibor Schotli dalibor.schotli@upol.cz +420585631147
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
soukromy telefon
Jakub Smýkal jakub.smykal@upol.cz +420585631837
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Ing. Radek Zaťko radek.zatko@upol.cz +420585631846
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
731575310

Computer Network Department

Mgr. Petr Volák petr.volak@upol.cz +420585631830
Vedoucí odd. IT infrastruktury
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631842
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz +420585631842
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839

Referát počítačových sítí

Jan Skopal jenik@upol.cz +420585631827
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
 

Referát serverů a datových úložišť

Mgr. Zuzana Čírtková zuzana.cirtkova@upol.cz +420585631838
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
733690704
Martin Pavlík, DiS. martin.pavlik@upol.cz +420585631748
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
 
Ing. Radomír Tománek radomir.tomanek@upol.cz +420585631813
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Referát kybernetické bezpečnosti

Pavel Dostál pavel.dostal@upol.cz +420585631826
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Technical Services and Research Department

Ing. Libor Mareček libor.marecek@upol.cz +420585631828
Vedoucí oddělení tech. servisu a rozvoje
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
734260216
RNDr. Libor Dvořáček libor.dvoracek@upol.cz +420585631823
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
777107418
Filip Hoferek filip.hoferek@upol.cz +420585631888
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
733690455
Jiří Hrdlička jiri.hrdlicka@upol.cz +420585631831
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
 

Operations and user support department

Mgr. Leoš Jurásek, MBA leos.jurasek@upol.cz +420585631822
Vedoucí uživatelské podpory a provozu
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.77
731137880

Referát identifikačních karet

Mgr. Lucie Vítková lucie.vitkova@upol.cz +420585631840
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 
Alena Vymětalová alena.vymetalova@upol.cz +420585631840
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 

Referát provozní podpory

Mgr. Věra Štěpková vera.stepkova@upol.cz +420585631829
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
 
Mgr. Jana Jonášová jana.jonasova@upol.cz +420585631829
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
 
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz +420585631825
Správce lokální počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058

Referát péče o uživatele

Ing. Stanislav Lorenc stanislav.lorenc@upol.cz +420585631832
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
733586286

Referát správy LAN fakult

Mgr. Petr Šuta petr.suta@upol.cz +420585637553
Správce lokální počítačové sítě tř. 17. listopadu 6 (budova A)
místnost: 1.25
 
Ing. Pavel Brázda pavel.brazda@upol.cz +420585636040
Správce lokální počítačové sítě FTK NA budova děkanátu
místnost: 4.26
739249059
Martin Fasner martin.fasner@upol.cz +420585632810
Správce lokální počítačové sítě Dostavba Teoretických ústavů
místnost: 2.519
720310415
Ing. Adéla Mayerová adela.mayerova@upol.cz +420585634055
Správce lokální počítačové sítě 17. listopadu 12
místnost: 6.020
739249055
Aleš Pop ales.pop@upol.cz +420585637300
Správce lokální počítačové sítě Univerzitní 22
místnost: 2.06
736545689
Jan Strádal jan.stradal@upol.cz +420585632419, +420704856124
Správce lokální počítačové sítě /LF Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
731691346
Ing. Ivana Weberová ivana.weberova@upol.cz +420585631793
Správce lokální počítačové sítě Žižkovo nám. 5
místnost: 2.80
605377256

SAP Coordination UP Centre

Ing. Aleš Kocourek ales.kocourek@upol.cz +420585631843
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
734362422

Local Computer Network Administrators

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)