Contacts

You can find all the recent information regarding the UP computer network, and services available on UP portal (http://portal.upol.cz) and on our twitter feed @itupol .

Director’s Department

RNDr. David SKOUPIL david.skoupil@upol.cz 585631703
Ředitel CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.89
608766205
Bc. Michaela SEHRIGOVÁ michaela.sehrigova@upol.cz 585631707
Asistentka ředitele CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.90
737654961

Helpdesk

Mgr. Tomáš BABŮREK tomas.baburek@upol.cz 585631839
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Lenka ČEPLOVÁ lenka.ceplova@upol.cz 585631842
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839
Mgr. Pavel HOLEČEK, Ph.D. pavel.holecek@upol.cz 734683456
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.65
 
JAKUB MENŠÍK jakub.mensik@upol.cz 585631825
Správce lokální počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058
Mgr. Bohdana ŘEHÁKOVÁ bohdana.rehakova@upol.cz 585631881
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 

Information Systems Department

RNDr. Hana Matochová hana.matochova@upol.cz +420585631206
Vedoucí oddělení informačních systémů
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631814

Referát studijních informačních systémů

Ing. Dana Alková dana.alkova@upol.cz +420585631835
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
 
RNDr. Eva Marklová eva.marklova@upol.cz +420585631129
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Ing. Dagmar Nezvalová dagmar.nezvalova@upol.cz +420585631817
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Martin Raus, Ph.D. martin.raus@upol.cz +420585631867
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
RNDr. Jan Rogl jan.rogl@upol.cz +420585631824
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
585631204

Referát ekonomických systémů

Ing. Ivo Čepěl ivo.cepel@upol.cz +420585631814
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
585631815
Mgr. Jana Koudelková jana.koudelkova@upol.cz +420585631818
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
 
Bc. Jindřich Kovalčík jindrich.kovalcik@upol.cz +420585631845
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Mgr. Petra Müllerová petra.mullerova@upol.cz +420585631818
Správce aplikací
místnost:
 
Ing. Petr Machala petr.machala@upol.cz +420585631815
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.65
 
Miroslav Srovnal miroslav.srovnal@upol.cz +420585631820
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 

Referát podpůrných IS+systém. integrace

Bc. Petr Čírtek cirtek@upol.cz +420585631816
Správce databází Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
603360755
Mgr. Bohdana Řeháková bohdana.rehakova@upol.cz +420585631881
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
RNDr. Tomáš Matocha tomas.matocha@upol.cz +420585631991
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
Mgr. Kateřina Rašková katerina.raskova@upol.cz +420585631890
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631821

Application Development Department

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. jiri.tesarik@upol.cz +420585631865
Vedoucí oddělení vývoje aplikací
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60A
736257710
Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz +420585631839
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Bc. František Hep frantisek.hep@upol.cz +420585631849
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
732618481
Bc. David Ketner david.ketner@upol.cz +420585631837
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Dalibor Schotli dalibor.schotli@upol.cz +420585631147
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Ing. Radek Zaťko radek.zatko@upol.cz +420585631846
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
731575310

Computer Network Department

Mgr. Petr Volák petr.volak@upol.cz +420585631830
Vedoucí odd. IT infrastruktury
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631842
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz +420585631842
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839

Referát počítačových sítí

Jan Skopal jenik@upol.cz +420585631827
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
 

Referát serverů a datových úložišť

Mgr. Zuzana Čírtková zuzana.cirtkova@upol.cz +420585631838
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
733690704
Martin Pavlík, DiS. martin.pavlik@upol.cz +420724455550
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
 
Ing. Radomír Tománek radomir.tomanek@upol.cz +420585631813
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Referát kybernetické bezpečnosti

RNDr. Aleš Říkovský ales.rikovsky@upol.cz +420585631826
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
585631842

Technical Services and Research Department

Ing. Libor Mareček libor.marecek@upol.cz +420585631828
Vedoucí oddělení tech. servisu a rozvoje
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
734260216
RNDr. Libor Dvořáček libor.dvoracek@upol.cz +420585631823
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
777107418
Filip Hoferek filip.hoferek@upol.cz +420585631888
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
733690455
Jiří Hrdlička jiri.hrdlicka@upol.cz +420585631831
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
 

Operations and user support department

Mgr. Leoš Jurásek, MBA leos.jurasek@upol.cz +420585631822
Vedoucí uživatelské podpory a provozu
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.77
731137880

Referát identifikačních karet

Mgr. Jana Jonášová jana.jonasova@upol.cz +420585631832
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
585631840
Alena Vymětalová alena.vymetalova@upol.cz +420585631840
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 

Referát provozní podpory

Mgr. Věra Štěpková vera.stepkova@upol.cz +420585631829
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
585631822
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz +420585631825
Správce lokální počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058

Referát péče o uživatele

Jan Mayer jan.mayer@upol.cz +420585631878
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
739535017

Referát správy LAN fakult

Bc. Milan Žádník, DiS. milan.zadnik@upol.cz +420585632419
Správce lokální počítačové sítě /LF Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
704856124
Mgr. Petr Šuta petr.suta@upol.cz +420585637553
Správce lokální počítačové sítě tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost:
 
Ing. Pavel Brázda pavel.brazda@upol.cz +420585636040
Správce lokální počítačové sítě tř. Míru 117 (výukový objekt)
místnost: 4.12
739249059
Martin Fasner martin.fasner@upol.cz +420585632810
Správce lokální počítačové sítě Dostavba Teoretických ústavů
místnost: 2.519
720310415
Ing. Adéla Mayerová adela.mayerova@upol.cz +420585634055
Správce lokální počítačové sítě 17. listopadu 12
místnost: 6.020
739249055
Aleš Pop ales.pop@upol.cz +420585637300
Správce lokální počítačové sítě /LF Univerzitní 22
místnost: 3.05
736545689
Mgr. Eva Slavíčková eva.slavickova@upol.cz +420585637300
Správce lokální počítačové sítě Univerzitní 22
místnost: 3.05
720310417
Ing. Ivana Weberová ivana.weberova@upol.cz +420585631793
Správce lokální počítačové sítě Žižkovo nám. 5
místnost: 2.80
605377256

SAP Coordination UP Centre

Ing. Aleš Kocourek ales.kocourek@upol.cz +420585631843
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
734362422

Local Computer Network Administrators