Univerzitní síť Aurora při olomouckém setkání plánovala společnou budoucnost

Fotogalerie: Petr Palarčík
Wednesday 8 November 2023, 8:00 – Text: Michal Zych

Univerzita Palackého se úspěšně zhostila jednání evropské univerzitní sítě Aurora. Historicky poprvé se v Olomouci sešlo přes 200 zástupců 18 vysokých škol. Po dobu třídenního setkání Aurora Olomouc Biannual 2023 se jejich představitelé věnovali především budoucímu společnému směřování. Během setkání bylo také podepsáno Memorandum o porozumění a dohoda MAMA, které usnadní sdílení výzkumné infrastruktury a poskytnou rámec pro výměnné pobyty.

Klíčovým tématem celého setkání bylo zhodnocení dosavadní činnosti Aurory a vlivu evropských univerzit na budoucnost vyššího vzdělávání v Evropě. Úspěšný průběh právě ukončené pilotní fáze zajistil alianci finanční podporu od Evropské komise na další čtyři roky. „Konference Aurora Olomouc Biannual úspěšně završila základní tříleté období společné práce. Členové vedení jednotlivých univerzit i jejich zaměstnanci a studenti se mohli v Olomouci potkat, seznámit se a společně diskutovat. Ve třech debatních panelech jsme si se zástupci Evropské komise a dalších aliancí, jako je 4EU+ (Univerzita Karlova), aliance EDUC (Masarykova univerzita) a Allianza 4 Universidades (sdružení čtyř španělských univerzit), vyměnili informace o strategickém rozvoji, studentských záležitostech či o tom, jak sladit vzdělávání, výzkum a třetí roli – služby společnosti,“ řekla Selma Porobić, institucionální koordinátorka Aurory na UP.

Prezident sítě Aurora Jón Atli Benediktsson, rektor Islandské univerzity, přivítal a představil také dva nové partnery: Université Paris-Est Créteil (UPEC), která od nové fáze získala plné členství, a americkou Minnesotskou univerzitu, jež jako globální partner rozšiřuje působnost sítě i za hranice Evropy. „Zvláštním potěšením bylo uvítat na setkání také vedení, zaměstnance a studenty čtyř přidružených partnerských univerzit na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku a Severní Makedonii,“ dodala Selma Porobić.

Zajistit, aby mohli studenti a zaměstnanci jednoduše využívat nabídky univerzit napříč Evropou – tedy vyjíždět na studijní a výzkumné pobyty – pomůže nová dohoda o mobilitách MAMA (Multilateral Aurora Mobility Agreement). Podepsáno bylo také Memorandum o porozumění týkající se sdílení infrastruktury a zdrojů. Jeho účelem je usnadnit výzkumnou spolupráci v rámci konsorcia a poskytovat přístup výzkumným pracovníkům a akademikům z aliance ke sdíleným zdrojům partnerů.

Setkání se věnovalo také udržitelnosti, o níž se hovořio v samostatném diskuzním panelu, nebo inkluzivitě ve vyšším vzdělávání. Na tu se zaměřují členové Studentské rady Aurory (Aurora Student Council) – v Olomouci je přivítal student FF UP Hanuš Patera, který byl nedávno zvolen jejím prezidentem. „Do Olomouce přijelo šestnáct z osmnácti členů studentské rady. Jsem velmi hrdý na aktivní zapojení studentů do konference, bylo to pro nás několik velmi produktivních dní. Díky společnému setkání jsme sestavili prohlášení, který blíže identifikuje cíle a směřování naší studentské rady, a začali pracovat na strategickém plánu činnosti. V rámci konference jsme také jako studenti měli svůj vlastní panel Toward student-centered European University Alliances. V něm jsme představili téma, na něž se v tomto akademickém roce soustředíme, což je inkluzivita ve vzdělávání. Upozornili jsme publikum na jisté mezery, které jednotlivé univerzity v této oblasti mají. U Univerzity Palackého je to například absence jakýchkoliv dat z oblasti genderu, socioekonomického statusu či původu u studentské populace,“ popsal Hanuš Patera.

Součástí programu byly i veřejné workshopy pro vyučující. Ti se dozvěděli, jak učit ve virtuální mezinárodní třídě díky metodě COIL nebo jak s využitím nástroje LOUIS při odborné výuce rozvíjet u studentů také soft skills.

Účastníci konference Aurora Olomouc Biannual 2023 si také prohlédli různá místa Univerzity Palackého i města Olomouce. Červený kostel Vědecké knihovny Olomouc hostil uvítací setkání, rozloučení proběhlo v Arcibiskupském paláci. Připraveny byly i komentované prohlídky města či návštěva Vlastivědného muzea spojená s networkingem.

Z plenárních sekcí a diskuzních panelů vznikl záznam, který je dostupný na YouTube (první den, druhý den). Ke stažení je také kompletní fotogalerie.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)