V prestižních soutěžích EXPRO a JUNIOR STAR uspěly dva projekty Univerzity Palackého

Grafika: Zoran Kerkez
Friday 11 November 2022, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Grantová agentura České republiky (GA ČR) bude od příštího roku financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Dva z nich přitom zamíří do CATRIN Univerzity Palackého. Patrik Schmuki získal projekt EXPRO nazvaný Jednoatomové 2D fotokatalyzátory a Bruno de la Torre obdržel projekt JUNIOR STAR s názvem Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světlo.

„Rád bych z celého srdce pogratuloval oběma kolegům, Patriku Schmukimu i Brunovi de la Torre, k získání prestižních grantů a poděkoval jim za jejich výbornou práci a vynikající vědecké výsledky, kterých si nesmírně vážím. Jsem velmi hrdý, že máme v CATRIN excelentní vědce jejich formátu. CATRIN tak i nadále potvrzuje svou vysokou úspěšnost v získávání kompetitivních výzkumných grantů a schopnost zajistit vlastní ekonomickou udržitelnost,“ komentoval výsledek ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Dosažení těchto výsledků by podle něj nebylo možné bez kombinace excelentní úrovně vědy a výzkumu a profesionálně fungující grantové podpory v rámci CATRIN. „Právě systém grantové podpory, který jsme vybudovali díky integraci výzkumných kapacit do CATRIN, se ukazuje jako klíčový pro naši úspěšnost. Mé poděkování tedy patří i zaměstnancům grantového oddělení v CATRIN. Jsem moc rád, že těmito úspěchy a naší prací můžeme přispět k budování dobrého jména naší univerzity,“ doplnil Banáš.

Jak uvádí GA ČR na svém webu, obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci. Zatímco EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům.

„V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získají podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Jejich řešitelé mají lepší podmínky podpory v průběhu pětileté doby řešení. Důležité je, co mají tyto projekty přinést – u EXPRO se očekává průlom v daném vědním oboru a JUNIOR STAR umožňují vybudovat novou samostatnou vědeckou generaci,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Na procesu hodnocení se podílejí výhradně zahraniční vědci. Probíhá ve dvou fázích – každý podpořený projekt je nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise.

V letošní soutěži o granty EXPRO z deseti podpořených projektů budou tři řešeny na Masarykově univerzitě, po dvou v ústavech Akademie věd, Českém vysokém učením technickém v Praze a na Univerzitě Karlově. Jeden grant byl udělen vědcům z Univerzity Palackého v Olomouci. Na uvedené projekty poputuje přes 450 milionů korun.

Od příštího roku bude nově podpořeno celkem 23 projektů JUNIOR STAR, z toho nejvíce jich bude řešeno na Univerzitě Karlově (5 projektů), Českém vysokém učení technickém v Praze (4 projekty), Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (4 projekty) a v ústavech Akademie věd (3 projekty). Na UP zamíří jeden. Na tyto projekty je na příštích pět let připraveno přes půl miliardy korun.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)