Odešel první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab

Foto: Žurnál UP
Wednesday 3 May 2023, 12:25 – Text: Ivana Pustějovská

Po krátké těžké nemoci zemřel Josef Jařab. Bylo mu 85 let. Profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel byl prvním polistopadovým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, kterou řídil v letech 1990 až 1997.

Josef Jařab byl výraznou postavou listopadových událostí roku 1989 v Olomouci, bez váhání se postavil na stranu studentů, kteří se rozhodli stávkovat, a podpořil jejich požadavky. V lednu 1990 se stal prvním polistopadovým rektorem. „Studenti mě navrhli na rektora. Šel jsem s nimi a nový senát mě jednomyslně zvolil rektorem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že je to první volba v Československu. Stáhlo se mi hrdlo a stejně tak předsedovi senátního výboru. Tak nám přece jen došlo, že se stalo něco velice významného,“ vzpomínal na přelomové okamžiky pro Paměť národa.

„Zpráva o jeho odchodu mě hluboce zasáhla. Poprvé jsem jej viděl na úvodním setkání studentů ve sportovní hale na začátku sametové revoluce v listopadu 1989 a už tenkrát na mě silně zapůsobil jako nesmírně charismatický člověk. Ztrácíme v něm nejvýznamnější osobnost polistopadové éry naší univerzity, pro kterou mnoho dobrého vykonal. Zasloužil se o její rozkvět a propagaci doma i v zahraničí. Do Olomouce za ním přijížděla řada tuzemských i světových osobností, vystupoval vždy velmi noblesně, měl velký přehled a do poslední chvíle se aktivně účastnil univerzitního života. Nejen pro svůj laskavý přístup a obrovský nadhled nám bude moc chybět,“ řekl rektor Univerzity Palackého Martin Procházka.

Josef Jařab se jako rektor Univerzity Palackého zasloužil o zásadní proměnu školy i jejího ducha. Zasadil se i o to, aby univerzita rostla – dokázal vyjednat získání a posléze i rekonstrukce řady objektů, v nichž dnes škola sídlí.

Do Olomouce také přivedl řadu osobností z celého světa, jako byl například básník Allen Ginsberg, divadelní režisér a herec Peter Ustinov nebo novinář a publicista Pavel Tigrid. Univerzita Palackého se díky Josefu Jařabovi dokonce stala v květnu 1990 první vysokou školou v tehdejším Československu, která udělila čestný doktorát prezidentovi Václavu Havlovi.

Po vypršení rektorského mandátu v Olomouci působil jako rektor Středoevropské univerzity. Jako hostující profesor pobýval na mnoha zahraničních univerzitách, včetně Harvardu. Byl držitelem čestných doktorátů ze dvou amerických a jedné britské univerzity. Jako nezávislý byl také dvakrát zvolen senátorem Senátu Parlamentu ČR. Získal řadu ocenění, mj. Cenu města Olomouce, Cenu Františka Palackého, kterou mu udělila jeho alma mater, či Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Josef Jařab je autorem řady knih a překladů, své vzpomínky na dobu, kdy stál v čele Univerzity Palackého, shrnul v roce 2018 knize Rektorská rozpomínání, která se dočkala vydání i jako audiokniha. V roce 2019 měl premiéru i filmový dokument Homo Academicus Josef Jařab, který natočil režisér Martin Müller v koprodukci s Českou televizí.

Mše za zemřelého Josefa Jařaba se uskuteční 9. května ve 13 hodin v kostele svatého Mořice v Olomouci.

Kondolenční kniha je k dispozici při vstupu na Rektorát UP (Křížkovského 8) do 9. května do 12:00.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)