Studenti ošetřovatelství z Nebrasky poznali FZV, fakultní nemocnici i kolegy z Ukrajiny

Foto: David Kresta
Wednesday 25 January 2023, 8:00 – Text: David Kresta

Fakulta zdravotnických věd UP hostila během ledna americké studenty. Až z Nebrasky přijeli do Olomouce studenti oboru ošetřovatelství, pro které byl ve spolupráci fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc připraven bohatý třítýdenní program výuky, exkurzí a stáží.

Šest studentů ošetřovatelství z partnerské University of Kearney sbíralo během ledna poznatky a zkušenosti z lékařských i nelékařských oborů. „Kolegové z Ústavu ošetřovatelství, Ústavu porodní asistence a Ústavu klinické rehabilitace pro studenty zajistili výuku v učebnách naší fakulty. Velké díky patří také kolegyním a kolegům z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří zorganizovali a zrealizovali program v nemocnici a během běžného provozu svých pracovišť se studentům velmi ochotně věnovali,“ zdůraznila zástupkyně přednosty Ústavu ošetřovatelství Renáta Váverková.

Během nabitého programu studenti navštívili Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, I. chirurgickou kliniku, Oddělení rehabilitace, Oddělení urgentního příjmu, Hemato-onkologickou kliniku, PICC tým na Kardiochirurgické klinice, Oddělení léčebné výživy, I. interní kliniku – kardiologickou, Kliniku nukleární medicíny a Porodnicko-gynekologickou kliniku. Studenti ocenili také příležitost seznámit se s pracovištěm potrubní pošty. Velmi pozitivně hodnotili přístup pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc i vybavení pracovišť.

„Je to moje první návštěva Evropy a jsem moc ráda, že jsem mohla poznat právě Českou republiku. Moje rodina pochází z Wilberu, který je označovaný jako hlavní české město ve Spojených státech. Bylo moc příjemné, jak se o nás všichni starali a jak byli pohostinní. Poznala jsem tu spoustu příjemných lidí. Výuka i exkurze pro nás byly velmi přínosné. Jsem ve druhém ročníku, takže ještě nemám možnost pracovat s pacienty, proto jsem ocenila příležitost podívat se na denní chod vaší nemocnice. Asi největší dojem na mě udělalo Oddělení urgentního příjmu. Velmi mě také zaujala fyzioterapie a porodní asistence a celkově zdejší péče a přístup k pacientům,“ popsala studentka Morgan Bice.

„Realizace programu pro nás byla výzvou a jsem velmi ráda, že návštěva zahraničních studentů na půdě naší fakulty proběhla bez problémů. Věřím, že spolupráce mezi univerzitami bude pokračovat a že příští rok přivítáme další studenty. Chtěla bych za bezproblémovou přípravu poděkovat kolegyním Petře Kašparové a Ireně Jedličkové,“ uvedla Renáta Váverková.

V rámci pobytu se hosté z Nebrasky také setkali a diskutovali v Americkém centru UP se studenty z Ukrajiny (více zde).

„Věřím, že tímto pobytem bude navázána úspěšná spolupráce jak v oblasti vzdělávání, tak i vědy a výzkumu. Prvním krokem bylo zahájení rozhovorů na téma joint degree v oblasti organizace a řízení ve zdravotnictví. Chtěl bych poděkovat kolegům z filozofické fakulty, kteří s University of Kearney dlouhodobě spolupracují a tento pobyt pomohli zprostředkovat,“ shrnul děkan Fakulty zdravotnických věd UP Jiří Vévoda.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)