Detektivní pátrání po insigniích vedlo z Olomouce do Innsbrucku

Fotoreportáž z focení insigniií v Rakousku. Foto: VUP
Tuesday 8 November 2022, 8:00 – Text: H. Kreisinger Komňacká

Na první pohled vypadají jen jako třpytivé doplňky akademických hodnostářů při slavnostních aktech. Univerzitní insignie, ona žezla, řetězy, pečetidla a razítka, jsou ale mnohem víc. Jsou symbolem kontinuity vysokého učení, jeho propojení s minulostí a přítomností a jsou i příslibem budoucnosti. Jejich historie bývá spletitá a pátrání po jejich osudu často připomíná detektivku. Přesně jako v případě insignií Univerzity Palackého.

Druhá nejstarší univerzita v České republice si bude příští rok připomínat 450 let od svého založení. Za téměř půl tisíciletí své existence zažila vzestupy i pády, okamžiky slávy při svém založení v roce 1573, dobu rozkvětu vystřídanou rozčarováním doprovázejícím její zrušení v roce 1860 i radost ze znovuobnovení po druhé světové válce v roce 1946. Po celou tuto dobu ji jako mlčenliví svědci doprovázejí právě insignie. Výročí je tak ideální příležitostí tyto odznaky důstojnosti zdokumentovat a představit veřejnosti.

Vydavatelství Univerzity Palackého se proto rozhodlo připravit reprezentativní katalog s fotografiemi všech žezel a řetězů, od nejstarších až po současné, vytvářené postupně ve 20. století. Zdánlivě jednoduchý nápad ale vyžadoval složitou mezinárodní logistiku s historickou vsuvkou. „Jedním z přelomových okamžiků našeho vysokého učení je rok 1860, kdy bylo rozhodnuto o jeho zrušení. Z tehdejší C. k. Františkovy univerzity zůstala pouze teologická fakulta. Té sice zůstalo rigorózní a promoční právo, ale cenné insignie – zlatý rektorský řetěz, tři žezla a několik pečetidel a razítek – musely být odevzdány moravskému místodržitelství v Brně a posléze byly předány k užívání Leopoldo-Františkově univerzitě v Innsbrucku,“ připomenul emeritní profesor FF UP Jiří Fiala.

Původní olomoucké insignie rakouské univerzitě dodnes patří a ona je i zčásti také stále používá. „Našim partnerům v Rakousku jsme představili náš projekt a požádali je o spolupráci. Vyhověli nám, a my se tak mohli spolu s fotografy Markétou Lehečkovou a Zdeňkem Sodomou vydat v září do Innsbrucku. Pro práci jsme měli ale omezený čas a museli jsme během tří dnů dovézt potřebné vybavení, v poskytnutých prostorách zřídit improvizovaný ateliér a vytvořit desítky celkových i detailních záběrů,“ uvedl ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.

Do poslední chvíle přitom on ani fotografové nevěděli, co vše se podaří nafotit. „Netušili jsme, kolik exemplářů se v Innsbrucku skutečně dochovalo,“ dodává Prstek a připomíná tak peripetie někdejších olomouckých univerzitních symbolů. Podle historických pramenů se totiž kromě rektorského řetězu C. k. Františkovy univerzity z roku 1833, který dnes užívá Lékařská univerzita v Innsbrucku, mělo jednat o rektorské žezlo jezuitské univerzity v Olomouci z roku 1587 a žezlo filozofické fakulty této univerzity vytvořené v letech 1589–1598. O těch se dopředu vědělo, že jsou vystavena na rektorátu.

Někdejší žezlo Právnické fakulty C. k. Františkovy univerzity v Olomouci z roku 1833, dříve ukryté a znovu objevené až v roce 2013, mělo být podle dostupných informací uloženo v kanceláři děkana právnické fakulty. K tomuto žezlu ale existovalo i žezlo „prozatímní“, vyrobené v roce 1827 z obyčejného plechu jako dočasná náhrada. To sice mělo být po zrušení olomoucké univerzity také převezeno do Innsbrucku, ale nebyly o něm žádné bližší informace. Nakonec se našlo i ono. K jeho nalezení pomohl asistent rektora innsbrucké univerzity Thomas Baumgartner a Aliance Aurora, jejíž jsou obě univerzity členy. „Partnerství naší a innsbrucké univerzity přispělo k tomu, že celá akce proběhla hladce a obě zúčastněné strany budou mít nyní k dispozici sadu kvalitních fotografií pro další potřebu,“ dodává Aleš Prstek.

Nejstarší insignie se navíc objeví nejen v katalogu, ale také na výstavě o dějinách olomoucké jezuitské univerzity, kterou na rok 2023 připravuje Vlastivědné muzeum Olomouc.

Univerzita Palackého v Olomouci oslaví v roce 2023 již 450 let existence. Její historii připomene také nové, aktualizované a doplněné vydání knihy Univerzita v Olomouci 1573–2023, připravované v několika cizojazyčných mutacích určených jako reprezentativní dar pro zahraniční návštěvy. Vydavatelství UP chystá k příležitosti výročí také další tituly, například brožuru věnovanou barokním freskám v zasedacích prostorách rektorátu, sběratelské pamětní tisky zakládajících listin a výpravných grafických tezí nebo nové svazky z edice historických univerzitních matrik.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)