ReConnect propojí olomoucké vědce zkoumající vztahy s Čínou s evropským výzkumem

Grafika: ReConnect China
Thursday 3 November 2022, 8:00 – Text: M. Miechová ve spolupráci s M. Křížkovou Hronovou

Co doopravdy víme o současné Číně? Jak EU vnímá její vzrůstající globální vliv? V jakých oblastech je Čína pro EU partnerem a v jakých naopak rivalem? A jakým směrem dále rozvíjet vzájemné vztahy? Těmto otázkám se bude v následujících čtyřech letech věnovat mezinárodní tým výzkumníků v rámci projektu ReConnect China, jehož se v roli partnera účastní i řešitelský tým odborníků z Filozofické fakulty UP.

Čína, nejlidnatější stát světa, disponuje na světě druhou největší ekonomikou. V roce 2020 si však připsala další nej. Stala se největším obchodním partnerem Evropské unie. Je klíčovým hráčem nejen v oblasti mezinárodního obchodu, ale i na poli vědy a techniky. Širší veřejností je ovšem do jisté míry vnímána jako terra incognita, tedy země, o níž jsou informace z důvěryhodných zdrojů složitěji dostupné, a o to více tak podněcují představivost různé útržkovité zprávy a mýty.

„Pro naši fakultu je možnost účastnit se projektu ReConnect China významným milníkem. Jde totiž o první konsorciální projekt typu RIA (Research and Innovation Actions), z programu Horizont Evropa, který se fakultě podařilo získat,“ říká proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP Ondřej Kučera z katedry asijských studií. V této souvislosti zdůrazňuje, že nedostatek objektivních informací a znalostí o společenské, kulturní, politické a ekonomické realitě současné Číny představuje pro EU jednu ze zásadních výzev evropské politiky. I proto byla ve druhém pilíři programu Horizont Evropa (rámcový program pro výzkum a inovace EU) vyhlášena výzva k podávání projektů, které významně přispějí k porozumění dynamice, hodnotám, zájmům a možným cílům evropské politiky uplatňované vůči Číně.

Z celkového rozpočtu 8 mil EUR pro danou výzvu byly financovány pouze dva mezinárodní projekty, které uspěly v celoevropské konkurenci. Jedním z nich je projekt s akronymem ReConnect China (‚ReConnect China‘: generating independent knowledge for a resilient future with China for Europe and its Citizens), který sdružuje výzkumné týmy z patnácti prestižních evropských univerzit, výzkumných institucí i státních a soukromých podniků. Široké spektrum partnerů odpovídá interdisciplinární povaze projektu, který propojuje politologii, sociologii a historii s lingvistikou a ekonomií. Za Univerzitu Palackého se na projektu podílí tým řešitelů z katedry asijských studií filozofické fakulty, a to pod vedením Richarda Turcsányiho.

Projekt ReConnect si klade ambiciózní cíl zmapovat čtyři klíčové oblasti spolupráce EU a Číny: oblast vědy a techniky, ekonomie a obchodu, čínskou vnitropolitickou scénu a čínskou zahraniční politiku. V těchto oblastech bude usilovat o vytvoření databází veřejně přístupných online zdrojů – od zákonů, předpisů a úředních vyhlášek až po obsah sociálních sítí spravovaných čínskou vládou. Odborníci jsou podle Richarda Turcsányiho přesvědčeni, že právě tyto zdroje poskytnou mimořádný vhled do čínského politického i společenského diskurzu. Zároveň přispějí k formování nezávislé evropské expertízy, která se stane pevným základem pro tvorbu politik Evropské unie založených na faktických znalostech.

„Hlavním úkolem ReConnectu je identifikovat oblasti, v nichž je spolupráce s Čínou pro EU žádoucí, možná, nebo naopak neuskutečnitelná,“ zdůrazňuje Richard Turcsányi. Dodává, že výstupy z něj budou adresovány tvůrcům politik na úrovni EU i jednotlivých členských států, aktérům z různých odvětví byznysu, studentům a pracovníkům ve vzdělávání i široké veřejnosti.

„Naším záměrem je nabídnout alternativu k současnému propojení EU a Číny a přispět tak k jejich spolupráci na globálních výzvách, jakými jsou udržitelný rozvoj, změna klimatu a lidská práva,“ doplňuje za řešitelský tým Richard Turcsányi.

Prohlubováním a šířením znalostí o Číně směrem k relevantním cílovým skupinám se ReConnect China má etablovat jako evropské centrum pro transfer informací, networking a vytváření synergií s podobně zaměřenými iniciativami. Samotná účast v projektu přinese katedře asijských studií, filozofické fakultě i Univerzitě Palackého další cenné kontakty na poli mezinárodní vědy. Bezesporu významně přispěje k posílení prestiže univerzity jakožto výzkumné instituce.

Rámcový program EU pro výzkum a inovace, 2021–2027

Horizont Evropa je největším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace s rekordním rozpočtem téměř 100 miliard eur. To je o celou třetinu vyšší rozpočet, než jaký byl alokován na předchozí rámcový program H2020. Hlavním cílem je podpořit projekty s vědeckým, technologickým, ekonomickým a celospolečenským dopadem a posílit tak úroveň vědeckého a technického poznání EU a konkurenceschopnost všech jejích členských států, přičemž jednou z priorit je podpořit i doposud ne plnohodnotně zapojené země, jako je Česká republika.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)