Škola archeometrie se zaměří na spolupráci přírodovědců s historiky a archeology

Archiv: Katedra analytické chemie PřF UP
Monday 23 January 2023, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Propojit přírodovědné a humanitní obory si klade za cíl druhý ročník Školy archeometrie, který se 2. a 3. února uskuteční v Pevnosti poznání. Mezioborové setkání vědeckých pracovníků pořádají katedry analytické chemie a geologie, Archeologické centrum Olomouc, Národní památkový ústav a Pevnost poznání.

„V současné době archeologové, historici umění a podobně orientovaní odborníci zjišťují, že spolupráce s přírodovědnými obory je velmi přínosná a může jejich poznání posunout zase o kus dál. Na druhou stranu si i zástupci přírodovědných oborů uvědomují, že mít možnost analyzovat různé unikátní předměty je také výhodné, ať už kvůli vývoji nových metod či z důvodu publikačních možností,“ uvedl Lukáš Kučera z katedry analytické chemie.

Přes 80 přihlášených účastníků může první den Školy archeometrie vybírat ze čtyř zajímavých sekcí – Technologický průzkum 1, Technologický průzkum 2, Antropologie a Analýza izotopů. Připraveny jsou přednášky zaměřené například na možnosti a limity radiokarbonového datování v archeologii, na moderní metody pro archaeometrickou analýzu, parazitologii, technologii smaltů a jejich analýz, na analýzu historických strusek či novinky v molekulové spektroskopii a mikroskopii.

„Katedra geologie se velmi ráda spolupodílí na organizaci této akce. Škola je ukázkovým příkladem společného hledání zajímavých výzkumných témat, metod a interpretací mezi chemiky, geology a archeology. Společných hřišť k tomu máme spoustu. Jedná se například o studium materiálů, rekonstrukci starých výrobních technik, uložení archeologických objektů pod zemí a techniky jejich vyhledávání. Na geologii se snažíme nezahálet, takže investujeme třeba do geofyzikálního vybavení, vypisujeme geoarcheologická témata závěrečných prací studentů, spolupracujeme s firmami a řešíme projekty. Nejnověji třeba projekt GA ČR Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktů pod taktovkou Martina Moníka. Existuje určitě spousta důvodů, proč se na setkání těšit,“ uvedl Ondřej Bábek, vedoucí katedry geologie.

O den později budou na programu přednášky konkrétních výzkumných směrů v oblasti archeometrie. „Odborníci pohovoří například o lehkých izotopech v kosterním materiálu, o absolutně datovaných archeologických kontextech na Moravě nebo o petrografické analýze stavebních kamenů a pojiv z kostela sv. Mořice v Olomouci. Na závěr se návštěvníci mohou zúčastnit workshopu štípání kamene,“ dodal Lukáš Kučera.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)