Identifikační karty (IK)Úřední hodiny

Úřední hodiny na pracovišti IK 
(Biskupské nám. 842/1, budova Zbrojnice, 2. patro v prostorách CVT, dveře č. 3.87):

Pondělí

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Středa

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Čtvrtek

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Pátek

9.00 - 11.30

 

Vždy kontrolujte dostupnost kanceláře IK v rezervačním systému.
Prosím rezervujte si termín návštěvy na adrese https://rezervace.upol.cz/karty.
Dotazy zadávejte prostřednictvím HelpDesku (http://helpdesk.upol.cz) – kategorie "Identifikační karty a validační známky".

Obecné informace – hromadný výdej karet studentům 1. ročníku a validačních známek

Informaci o možnosti převzetí své vytisknuté karty dostane student prostřednictvím emailu. S návštěvou místa výdeje karet je nutné vyčkat na tuto zprávu. Teprve poté je karta fyzicky připravena k vyzvednutí. Email bude obsahovat odkaz na rezervační systém pro objednání termínu vyzvednutí karty.  

Student může také ověřit, zda jeho karta byla vytisknuta, na www.portal.upol.cz. Zde po přihlášení a zadání jména a příjmení ve vyhledávacím řádku, nalezne číslo karty a datum výroby.

Mimo období hromadného výdeje je možné si identifikační kartu nebo validační známku vyzvednout v kanceláři identifikačních karet v úředních hodinách.
Pracoviště IK je otevřeno pro studenty a zaměstnance na základě registrace termínu v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/karty nebo na základě předchozí telefonické dohody. V nutných případech se obraťte na HelpDesk, email karty@upol.cz nebo volejte na telefon 585631840.

Pokyny pro nastupující studenty

Student nastupující na UP si po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu otevře svou elektronickou přihlášku na adrese https://prihlaska.upol.cz .
(Přihlašovací údaje jsou stejné jako při podávání přihlášky.)

Potom postupuje takto:

 • Vybere si typ identifikační karty (průkaz studenta – dále jen IK) v menu Výběr karty (viz Typy identifikačních karet).
 • Nahraje svoji fotografii pasového formátu. Černobílé fotografie nejsou přípustné, stejně jako fotografie z profilu, s předměty zakrývajícími obličej, málo kontrastním nebo nevhodným pozadím apod.
 • Zahraniční studenti musí vždy použít první rodný kód přidělený v ČR.
 • Udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Odešle žádost o IK tlačítkem ve stejném formuláři.
 • Po úspěšném odeslání žádosti o IK se zobrazí studentovi platební údaje rovněž v menu Výběr karty – část Platba.
 • Po odeslání poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK. V tomto případě je nutná domluva s kanceláří IK, a to buď přes HelpDesk anebo osobně.
 • Pro zhotovení IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti, a to co možná nejdříve.
 • Po obdržení emailu s informací o zhotovení karty lze kartu vyzvednout na uvedeném výdejním místě. Informaci lze ověřit po přihlášení na Portálu UP a zadání jména a příjmení do vyhledávácího řádku, pokud je karta vyrobena, nalezne zde student číslo karty a datum zhotovení. Karta není v den tisku aktivní.

Upřesňující informace:

Pro tvorbu karet je nutné odeslat žádost o IK se zvoleným typem a zaplatit uvedené poplatky , aby se včas zajistil tisk karet pro všechny nastupující studenty k hromadnému výdeji karet. Pozdější zaslání žádosti či platby bude mít vliv na termín vyhotovení IK. Studenti dodatečně přijatí ke studiu si zvolí typ karty, uhradí ji online a odešlou žádost o vystavení IK, a to ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí.
Studenti, kteří již vlastní kartu z předchozího studia na UP Olomouc, nemusí hradit novou kauci, nemusí posílat novou žádost (výjimka v případě studia na LF nebo FZV, viz „Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?“); u průkazu ISIC stačí po zahájení akademického roku prodloužit jeho platnost uhrazením validace ve STAGu a vyzvednutím validační známky (pokud máte zájem jej využívat pro mezinárodní slevy, prodloužení platnosti není povinné).

Studenti, kteří mají dosud platný ISIC vystavený na jiné škole, by si měli zažádat o nový průkaz ISIC vydávaný na UP Olomouc, neboť jejich stávající nelze využívat v informačním systému UP. Lze zažádat i o standardní modrou UP kartu, pokud však nadále budete chtít využívat studentských slev po vypršení platnosti ISIC karty ze střední školy, bude následně nutné uhradit poplatek za přetisk na ISIC UP. Je tedy vhodné si jej zařídit rovnou při nástupu do studia.

Povinností studenta je změnit si typ průkazu ISIC na standardní modrou kartu UP při změně typu studia z prezenční formy na neprezenční.

Vzhledem k tomu, že účastník CŽV nežádá prostřednictvím elektronické přihlášky, musí se dostavit do kanceláře IK. Zde vyřídí vše osobně.

Pokyny pro nastupující zaměstnance

Pro vyřízení karty zaměstnance je nutné se po podepsání pracovní smlouvy dostavit do kanceláře identifikačních karet. Zda je možné kartu vytisknout zkontrolujete zadáním jména a příjmení do vyhledávácího řádku na https://portal.upol.cz/. Pokud zde své jméno nenajdete, pak ještě nebyly veškeré údaje zpracovány personálním oddělením.

S sebou si přineste fotografii pasového formátu, v papírové podobě nebo elektronicky tak, abyste byli schopni nám ji zaslat na email karty@upol.cz (je možné i předem). USB flash disky ani jiná média nemůžeme z bezpečnostních důvodů přijmout.

První tisk karty zaměstnance je zdarma. V případě ztráty či zničení se platí 200 Kč při vyřizování nové karty v kanceláři IK.

Při ukončení pracovního poměru musí kartu zaměstnanec vrátit osobně v kanceláři IK nejpozději do 3 dnů od ukončení PP. Tento text je i ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty.

Společně s kartou dostává nový zaměstnanec k podpisu 3x výtisk Smlouvy o výpůjčce identifikační karty.  Jeden je určen pro zaměstnance, druhý výtisk je určen pro personální oddělení – zaměstnanec doručí osobně, anebo vnitřní poštou UP. Třetí podepsaná smlouva zůstává v kanceláři IK.

Login – pro přihlášení do Portálu UP: V záhlaví Smlouvy o výpůjčce identifikační karty je uvedeno ID uživatele pro přihlášení do Portálu UP a přidělená emailová adresa. Další informace, např. o nastavení hesla, naleznete v Průvodci zaměstnance: https://www.upol.cz/zamestnanci/prakticke-rady/pruvodce-zamestnance/.

Heslo do Portálu je totožné i na univerzitní email. Ten je uveden, stejně jako login do Portálu UP, v záhlaví Smlouvy o výpůjčce IK.

Vstupy se nastavují na základě mailové žádosti vedoucího katedry anebo správce budovy (dle zvyklostí dané fakulty). V emailové žádosti směrované od vedoucího/správce musí být uvedeno číslo karty, jméno a příjmení a požadované vstupy.
S dotazem ohledně vstupů se obracejte nejlépe na sekretářku Vaší katedry.

Mimo standardní kartu zaměstnance je možnost vytisknout také bezčipovou kartu zaměstnance nebo pro pedagogy kartu ITIC, více informací v následujícím oddílu.

Typy identifikačních karet a jejich způsoby využití

 • ISIC
  Jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Na UP je vydáván studentům prezenčního studia, kteří si o něj požádali. Student při nástupu ke studiu obdrží ISIC s mezinárodní platností nejen do konce daného akademického roku, ale do konce následujícího kalendářního roku, tj. až 16 měsíců. 
  ISIC plní dvě funkce – jednak umožňuje přístup ke všem aplikacím na UP jako karta standardní, rovněž se s ní lze prokazovat i mimo UP a využívat i velké množství výhod – slevy (nákup, stravování, vzdělávání), vstupné, cestování, ubytování, příspěvky na průkaz ISIC u bank, atd. (více na http://www.isic.cz).
  Studentům Lékařské fakulty a studentům Fakulty zdravotnických věd se tiskne ISIC rozlišený barevným pruhem na rubové straně karty. Z této strany jim slouží ISIC zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.
  Pro následující akademické roky lze prodlužovat mezinárodní platnost nákupem validační známky. Zakoupení validační známky a prodloužení mezinárodní platnosti není na UP povinné.
  Pokud si student neprodlouží průkaz ISIC validační známkou, nemůže se prokazovat platným mezinárodním průkazem mimo UP Olomouc a je vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC. Na UP však zůstává karta plně funkční ve smyslu průkazu studenta.
 • Standardní karta studenta UP
  Je průkaz studenta určený převážně pro všechny studenty neprezenčního studia, ale i studenty prezenční formy studia, kteří nežádají o mezinárodní průkaz ISIC. Využití karty je pouze na UP. Různé typy této IK jsou rozlišeny podle způsobu využití popisným pruhem na pravé straně karty, např. student-ostatní, student-prezenční. Elektronická platnost průkazu studenta (Standardní karta UP pro studium prezenční, kombinované, distanční, CŽV, U3V apod.) v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a IK je platná po celou dobu studia.
 • Standardní karta UP
  Obdobná funkce jako standardní karta studenta UP, je určena pro účastníky celoživotního vzdělávání, Rigorózního studia, Univerzitu třetího věku (U3V). Karta rozlišena popisným pruhem „ostatní“.
 • Karta zaměstnance
  Kartu zaměstnanec využívá pro potřeby stravování v menze, ke vstupům do budov a na pracoviště, k výpůjčkám knih, platbám v bistrech FreshUP. Na Lékařské fakultě anebo Fakultě zdravotnických věd lze s kartou chodit i do jídelny Fakultní nemocnice Olomouc, ale v tomto případě se musí jít zaměstnanec zaregistrovat do kanceláře FNOL, vedle jídelny. Platné jsou podmínky FNOL. Pozor, na kartě zaměstnance od pracovního úvazku rovno nebo více než 3h/den je stravné dotované zaměstnavatelem a nastaven volný účet, kdy měsíční útrata je následně stržena ze mzdy. Při ztrátě či odcizení je tedy nutné neprodleně nahlásit ztrátu (prostřednictvím HelpDesku, telefonicky nebo mailem) a kartu zablokovat.
  Od roku 2007 je vydávána zaměstnancům zdarma a ti, kteří mají kartu vydanou před tímto rokem, obdrží vratnou kauci zpět při ukončení pracovního poměru a jejím vrácení. 
  Mimo UP se kartou může zaměstnanec prokazovat ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL), kde slouží jako čtenářský průkaz. Více informací na http://www.upol.cz/zamestnanci/ .
 • Bezčipová karta zaměstnance
  Bezčipová karta zaměstnance je určena pro osoby v pracovně právním vztahu k UP, kteří jsou zároveň studenty UP a dle zákona o vysokých školách jsou držiteli průkazu studenta UP. Bezčipová karta slouží pouze pro účely čerpání slev a výhod u externích poskytovatelů benefitů. První karta je zdarma a platí pro ni, stejně jako u čipové karty zaměstnance, povinnost jejího vrácení v kanceláři IK při ukončení pracovního poměru.
  Vydává se pouze na žádost zaměstnance. Je určena k prokázání příslušnosti k UP. Vstupy pro zaměstnance či stravování v menze lze nastavit na platnou studentskou kartu s čipem. Zaměstnanecké ceny stravného musí být řešeny na personálním oddělení (souhlasný podpis se strháváním stravného ze mzdy). Vizuálně je od běžné čipové karty zaměstnance odlišena piktogramem.
 • Bezkontaktní klíčenka s čipem
  Zaměstnanci mají nad rámec identifikační karty možnost zažádat také o bezkontaktní klíčenku s čipem, a to za jednorázový poplatek 100 Kč včetně DPH. Tato klíčenka však slouží pouze pro vstupy, nelze ji využít v menze ani jiných službách spojených s čipovou kartou. Kompletní podmínky naleznete ve smlouvě o užívání bezkontaktní klíčenky s čipem v sekci Soubory ke stažení a nahlédnutí.
 • ITIC
  Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Může být vydán pouze akademickým pracovníkům UP s pracovním poměrem v minimálním rozsahu 0,5 úvazku uzavřeným na dobu neurčitou, případně určitou, v takovém případě však minimálně na dobu 12 měsíců. Platnost licence ITIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Poté lze platnost karty prodlužovat zakoupením validační známky na CVT v kanceláři identifikačních karet. Pro tisk karty ITIC je na rozdíl od karty zaměstnance nutné vyplnit žádost. Karta ITIC nahrazuje standardní UP kartu zaměstnance, funguje rovnocenně v rámci přístupového systému. Informace k využití slev na http://www.upol.cz/zamestnanci/ a http://www.isic.cz.
 • Karta absolventa
  Karta absolventa se získává po registraci do Klubu absolventů zdarma. Po předložení karty absolventa je možný nejen volný vstup do knihoven UP a získání slev na jazykových kurzech nebo sportovních lekcích pořádaných univerzitou, ale i mimo UP jsou s externími partnery nasmlouvány různé benefity. Více informací k získání karty a ke Klubu absolventů na http://absolventi.upol.cz
 • Karta seniora
  Karta seniora je určena zaměstnancům přecházejícím z pracovního poměru na UP do starobního důchodu a lze ji využít pro stravování v menze a služby knihoven UP. Tisk karty je zdarma.

Následující typy karet nejsou opatřeny fotografií, ale pouze piktogramem (nevydávají se v kanceláři IK, ale na žádost příslušné organizace):

 • Karta pro menzu
  Slouží pro potřeby stravování. Vyřizuje se a je vydávána Správou kolejí a menz (tř. 17. listopadu 54).
 • Karta pro vstupy do budov UP. Vyřizuje se a vydává na příslušné fakultě.
 • Parkovací karta UP
  K přístupu na parkoviště v prostorách FN Olomouc.

Poplatky

POPLATKY spojené s tvorbou obou typů studentských karet: 

KAUCE za kartu

200 Kč

ZTRÁTA / ODCIZENÍ karty - standardní UP

200 Kč

ZTRÁTA / ODCIZENÍ karty - ISIC/ITIC
(200 Kč poplatek za ztrátu + 350 Kč za novou mezinárodní licenci)

550 Kč

ZNIČENÍ karty

200 Kč

ZMĚNA příjmení / titul / fotografie

150 Kč

ZMĚNA z UP karty na ISIC
(150 Kč poplatek za změnu typu karty + 350 Kč za mezinárodní licenci)

500 Kč

ISIC – Prodloužení platnosti mezinárodního průkazu

VALIDAČNÍ ZNÁMKA, prvotní licence (mezinárodní platnost ISIC), nová licence při tisku nové karty z důvodu ztráty/zničení ISIC

350 Kč

Kauce a výdej karet

Platba kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Vystavení první identifikační karty (IK) je bezplatné. Průkazy jsou však vydávány na základě složení kauce a odeslání Žádosti o vystavení identifikační karty UP v elektronické přihlášce. Za oba typy IK se hradí kauce 200 Kč, která je při splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o výpůjčce IK po ukončení studia vratná. Za mezinárodní průkaz ISIC se navíc hradí prvotní licence. Kauce za vydání IK propadá v plné výši v případě nenastoupení ke studiu.

Uchazeč přijatý ke studiu postupuje dle pokynů uvedených v e-přihlášce (na adrese https://prihlaska.upol.cz). 

Student přijatý na více studií, resp. více fakult, platí jen jednu kauci. Průkaz je platný po dobu studia na UP. Po datu ukončení nebo přerušení studia je elektronicky deaktivován.

Způsob platby kauce za kartu:  

 1. Online platební kartou
  Jedná se o preferovaný způsob platby. Tlačítko „zaplatit kauci online" se zobrazí po přihlášení do elektronické přihlášky (https://prihlaska.upol.cz), po výběru karty a vložení fotografie.
 2. Převodem z účtu
  Jestliže nemá student možnost platby kauce online platební kartou, lze kauci uhradit převodem z účtu (č. účtu / kód banky 19-1096330227/0100) s uvedením svého jedinečného variabilního symbolu, který nalezne v elektronické přihlášce, spolu se jménem a příjmením do poznámky převodu. Při uvedení nesprávného variabilního symbolu nebude platba spárována, a tudíž ani vyrobena karta studenta.
 3. Kartou nebo hotově v kanceláři IK
  Student, který nepodal Žádost o vystavení IK elektronicky, řádně a v termínu, anebo z prokazatelného důvodu nemohl uhradit platbu bankovním převodem, zaplatí kauci v kanceláři IK.

Výdej karet studentům prvních ročníků

Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na webových stránkách CVT v sekci Obecné informace – hromadný výdej karet studentům 1. ročníku a validačních známek. Studenti budou v průběhu září o tisku karty informování emailem. Zda má kartu student připravenu k vyzvednutí, zjistí na stránkách  https://www.portal.upol.cz ve vyhledávacím řádku po zadání jména a příjmení. 
Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají v rámci hromadného výdeje.

Mimo období hromadného výdeje je možné si identifikační kartu vyzvednout v kanceláři identifikačních karet v úředních hodinách. 

Vložení kreditů na IK pro menzu a kopírování v knihovně

Vrácení kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Kauce bude vrácena, pokud student vrátí kartu osobně v kanceláři IK, nepoškozenou nad rámec běžného opotřebení, do 30 kalendářních dnů od ukončení studia. Po této době kauce propadá. Kauce je vracena v hotovosti.
Kartu ISIC je možné si ponechat a využít slev do konce platnosti, nárok na vrácení kauce však propadá.
Pokud kartu nemůže student vrátit osobně, v odůvodněných případech existuje možnost po předchozí domluvě s kanceláří IK zaslat kartu poštou s písemnou žádostí o vrácení kauce.

Validace a výdej známek

Preferovaný způsob úhrady validační známky je přes platební bránu na Portálu STAGu. Sekce „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „zaplatit online“, a to platební kartou. Není třeba čekat na změnu stavu platby ve STAGu na „Uhrazeno“. Platbu online vidí zaměstnanec CVT do několika minut po její úhradě a student si může VZ vyzvednout obratem na určeném výdejním místě, případně v kanceláři IK. 

Poplatek za validaci lze uhradit i převodem (č. účtu: 19-1096330227/0100) pomocí QR kódu nebo ručně se správně vyplněným variabilním symbolem (který je uveden v oddílu „Prohlížení plateb studenta“), a to od začátku září. V tomto případě je však nutné vyčkat, dokud se ve STAGu neobjeví status platby „Uhrazeno“. To standardně trvá přibližně 5 pracovních dnů.

Validační známka slouží pro zařazení do národní databáze platných průkazů ISIC a k ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Poplatek lze uhradit vždy až po zápisu do vyššího ročníku. Platba, a tudíž i prodloužení mezinárodní platnosti průkazu ISIC, není povinná, ovšem ISIC bude sloužit pouze jako studentský průkaz na UP. 

Studentům, kteří vyjíždějí na studijní zahraniční pobyt před zahájením akademického roku a jsou zapsaní ke studiu, lze vydat validační známku dříve, a to zpravidla od začátku srpna. Tito studenti ještě nemají v systému vygenerovaný variabilní symbol, proto úhrada VZ probíhá v kanceláři IK. Je nutné předložit k nahlédnutí finanční dohodu nebo účastnickou smlouvu vydanou na Zahraničním oddělení UP.

Informace o hromadném výdeji validačních známek na začátku akademického roku jsou zveřejněné během září zde.

Mimo období hromadného výdeje je možné si validační známku vyzvednout v kanceláři identifikačních karet v úředních hodinách.

Časté dotazy studentů týkající se administrace IK

Co nastane při tisku další karty?

Původní karta se tiskem další karty zablokuje. Aktivace nové karty proběhne následující pracovní den po tisku.

 • MENZA
  Peníze se převedou, vygenerované heslo zůstává stejné. Pokud máte na den tisku karty v menze objednané jídlo, je třeba si na pokladně menzy vyzvednout stravenku. Zítřejší objednávka jídla se převede do nové karty, ale ostatní objednávky se ruší. Nové objednávky jídla si lze objednávat na nové kartě nejdříve následující den po tisku IK.
  Studenti a zaměstnanci LF nebo FZV, kteří se stravují v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc, nahlásí změnu čipové karty v kanceláři FNOL. Bude jim do systému načteno nové čipové číslo z nové karty.
 • KNIHOVNA
  Výpůjčky knih se převedou. S novou kartou je přiděleno nové číslo čtenáře do knihoven UP (např.: C0000012345). Číslo čtenáře používají ti studenti, kteří si objednávají knihy elektronicky. Nové číslo čtenáře se student na vyžádání dozví u zaměstnanců knihovny u pultu B anebo v kanceláři IK při výdeji karty. Stejně tak ve Vědecké knihovně Olomouc je třeba informovat zaměstnance VKOL o změně karty (čipového čísla) a nechat si novou kartu načíst v jejich systému.
  Kredit na kopírování v knihovně se automaticky převede, pokud by k tomu nedošlo, informujte se v knihovně Zbrojnice v 1. patře u pultu B.
 • PŘÍSTUPY
  Přístupy do učeben či budov se automaticky přenesou.
 • LICENČNÍ ČÍSLO ISIC/ITIC
  Při tisku mezinárodního průkazu ISIC/ITIC z důvodu ztráty/odcizení se mění i licenční číslo. Je třeba změnu nahlásit u příslušných poskytovatelů služeb (DPMO, DPP, e-shopy), taktéž je třeba si licenční číslo změnit v aplikaci ALIVE.

Musím žádat o nový ISIC, když jej mám dosud platný z jiné školy?

Studenti s ISIC průkazem vydaným jinou institucí jej nemohou využívat v rámci služeb UP (menza, knihovna, ubytování na kolejích apod.), jelikož karta obsahuje čip, který je nositelem informací. Lze zažádat buď o standardní kartu UP, případně chcete-li nadále využívat mezinárodních slev, doporučujeme rovnou vystavit kartu ISIC, neboť po skončení platnosti dosavadní karty by bylo nutné uhradit přetisk z UP karty na ISIC.

Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?

Student, který znovu nastupuje do prvního ročníku v rámci jedné fakulty i mezi fakultami UP navzájem, nemusí žádat o novou IK, pokud nemění formu studia (např. prezenční za kombinovanou).
Student, který přestupuje z fakulty LF nebo FZV na jinou fakultu, anebo naopak – z jiné fakulty na LF nebo FZV, musí žádat o novou IK. Na LF a na FZV slouží IK jako zároveň i jako jmenovka ve FN Olomouc.
Pokud se student navazujícího studia rozhodne pro novou kartu (např. z důvodu poškození či ztráty stávající IK), musí o ni zažádat a uhradit příslušné poplatky v elektronické přihlášce.

Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?

Student, který ukončil prezenční studium bakalářskou zkouškou, pokračuje v magisterském studiu a předchozí kartu nevrátil, nemusí platit znovu kauci 200 Kč za tisk nové IK. Původní IK z bakalářského studia nabývá platnosti na UP následující den od zápisu ke studiu.
V případě změny z prezenční formy studia na kombinovanou student musí zažádat o novou kartu a uhradit kauci v elektronické přihlášce. Bude mu vytisknuta nová standardní karta UP.

Jak mám postupovat při změně příjmení?

Prvně je třeba doložit veškeré relevantní dokumenty na studijní oddělení, vyčkat do zpracování změn referentkou a propsání do systému STAG. Teprve poté je možné navštívit kancelář identifikačních karet, po uhrazení poplatku za změnu údajů bude nová karta vystavena na počkání.

V případě změny příjmení mezi podáním Žádosti o vystavení IK a nástupem do 1. ročníku, kdy ještě student nemá vystavenu kartu, v elektronické přihlášce zvolíte „Blokace hromadného tisku“, po změně příjmení a po zápise navštívíte vaši studijní referentku, která udělá opravu ve STAGu. Poté na webu https://portal.upol.cz vyhledáte v kontaktech, zda změna údajů proběhla. Prostřednictvím HelpDesku nebo emailem na adrese karty@upol.cz si následně domluvíte zhotovení nové karty.

Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?

Slovenští studenti, narození po 1. 1. 1993, uvedou při vyplňování Žádosti o vystavení IK do kolonky „rodné číslo“ svůj rodný kód. Jedinečný rodný kód je přidělen při prvním studiu v České republice. Pokud si jej již nepamatují, uvedou alespoň skutečnost, že už v ČR studovali.

Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)

Jestliže délka pobytu je delší než 1 měsíc, student nevlastní průkaz ISIC ze své domovské univerzity a rád by si jej zařídil na UP, může uhradit společně s kaucí zároveň licenční poplatek. Úhrada se provádí prostřednictvím elektronického systému, který je dle typu programu studentovi k dispozici (Elektronická přihláška, Portál UP). Studenti programu Erasmus obdrží předem informace od zahraničního oddělení, koordinátora nebo studijní referentky.

Mohu si změnit standardní kartu prezenčního studenta UP na ISIC?

Pro výměnu karty ze standardní na ISIC se stačí zastavit v úředních hodinách do kanceláře identifikačních karet, kde vám bude ISIC karta vytisknuta na počkání. Za změnu karty a ISIC licenci se platí poplatek, který lze uhradit na místě v hotovosti nebo kartou (viz Poplatky).

Ztratil jsem kartu / byla mi odcizena, jak mám postupovat?

Každý uživatel je odpovědný za ztrátu, poškození, odcizení IK a za škody vzniklé zneužitím IK. Ztrátu nebo odcizení karty má držitel karty dle Smlouvy o výpůjčce identifikační karty povinnost nahlásit prostřednictvím HelpDesku nebo emailem na adrese karty@upol.cz. Následně bude zablokována funkčnost karty v nejkratším možném termínu. Poplatek za validaci ve STAGu nehraďte, platbu za tvorbu nové karty (u průkazu ISIC/ITIC současně i platbu nové licence) provedete přímo v kanceláři identifikačních karet. Karta Vám bude vystavena na počkání. Při tisku nové karty je platnost vytisknuta na přední straně ISIC. Aktivace karty proběhne následující pracovní den. 
U studentů využívajících elektronickou verzi ISIC v aplikaci ALIVE je také možné kartu na jejich výslovnou žádost neblokovat, aby mohli využívat slev do vyřízení nové karty. V tomto případě však za veškerá rizika spojená se zneužitím karty (finanční kredity, vstupy, licenční číslo) odpovídá student.

Mám nefunkční kartu (nereaguje na čtečkách v menze, v knihovně, na přístupech do učeben), jak mám postupovat?

Dostavte se do kanceláře IK, kde bude posouzen stav karty. V případě nezavinění ztráty funkčnosti karty bude nová karta vytisknuta zdarma a obratem v rámci reklamace. V případě zjevného poškození v rozporu s pokyny pro užívání a údržbu IK je nutné uhradit novou kauci.

Musím kartu vrátit při přerušení studia, a co se stane po obnovení studia?

Pokud si student v případě přerušení studia kartu ponechá, je mu při následném obnovení studia karta elektronicky aktivována a kauce v tomto případě nepropadá.

Musím kartu vrátit po ukončení studia?

Karta by měla být vrácena dle Smlouvy o výpůjčce karty, kterou každý student podepisuje při převzetí. Je nutné tak učinit do 30 dnů od ukončení studia, jinak kauce propadá. Kartu student také vracet nemusí. Pokud se jedná o ISIC, může ji používat do konce platnosti na mezinárodní slevy, ale nebude mít status studenta (více informací na www.isic.cz/).
Pokud kartu nemůže student vrátit osobně, v odůvodněných případech existuje možnost po předchozí domluvě s kanceláří IK zaslat kartu poštou s písemnou žádostí o vrácení kauce.

Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?

Díky společnému projektu Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) a UP a díky spolupráci obou institucí mohou studenti (i zaměstnanci) UP používat svou identifikační kartu jako čtenářský průkaz VKOL, a nahradit tím tak svůj dosavadní průkaz, vystavený VKOL. Platba registračního poplatku VKOL zůstává zachována. 
Používání identifikační karty pro čtenáře VKOL přináší několik nesporných výhod: zejména zvýšenou ochranu před zneužitím v případě ztráty průkazu a používání jedné společné identifikační karty místo dvou.

Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP a již nebudu studovat?

K výměně studentské IK za zaměstnaneckou by mělo dojít v okamžiku ukončení studia. V menze automaticky studentský zálohový účet přejde na volný a při odebírání obědů bude nejdříve vyčerpána uložená finanční částka z dob studií, následně se přistoupí ke strhávání stravného ze mzdy (dle Smlouvy o výpůjčce IK).

Informační memorandum pro stávající držitele ISIC a ITIC

Vážení držitelé karet ISIC a ITIC,

společnost GTS ALIVE s.r.o. se počínaje akademickým rokem 2021/2022 rozhodla rozšířit průkaz ISIC/ITIC také o digitální podobu průkazu a o osobní účet držitele průkazu. Ke každému platnému průkazu ISIC/ITIC se tak bude automaticky generovat osobní účet držitele (MŮJ ÚČET) a zároveň bude mít držitel možnost využívat digitální průkaz v mobilní aplikaci ALIVE APP.

Kromě osobních údajů, které byly společnosti GTS ALIVE s.r.o. ze strany Univerzity Palackého v Olomouci poskytovány doposud podle uzavřené Smlouvy o výpůjčce identifikační karty, je pro fungování takto nově začleněných komponent průkazu (digitální průkaz, osobní účet) nezbytné také poskytnutí elektronické podoby fotografie držitele průkazu a poskytnutí e-mailu držitele průkazu (e‑mailu přiděleného uživateli Univerzitou Palackého v Olomouci).

Poskytnutí fotografie je nezbytné pro řádné zobrazení digitálního průkazu ISIC/ITIC a s ohledem na možnost kontroly identity držitele digitálního průkazu (např. poskytovatelem služeb). Poskytnutí e‑mailu je nezbytné pro zasílání přístupových údajů k osobnímu účtu držitele karty ISIC/ITIC. Společnost GTS ALIVE s.r.o. tedy považuje poskytnutí e-mailu a fotografie za nezbytné pro další poskytování svých služeb průkazu ISIC/ITIC jeho stávajícím držitelům i novým zájemcům o vystavení průkazu.

V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím své fotografie v elektronické podobě či údaje o e‑mailové adrese společnosti GTS ALIVE s.r.o., není již dle sdělení společnosti GTS ALIVE s.r.o. možné dále čerpat služby spojené s průkazem ISIC/ITIC. V takovém případě Vás proto prosíme, abyste tedy neprodlužovali trvání platnosti průkazu ISIC/ITIC zakoupením validační známky (přelepky).

Pokud neprodloužíte trvání platnosti průkazu ISIC/ITIC zakoupením validační známky, Váš průkaz ISIC/ITIC i nadále slouží jako průkaz studenta/zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkujeme za pochopení.

Mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIVE

Uživatelé si mohou v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu je platná v dopravě a u poskytovatelů slev. Studenti, učitelé i zaměstnanci školy tak mohou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.

 • Digitální ISIC platí v dopravě včetně státem nařízené slevy pro studenty.
 • Uplatnění slev u benefitních partnerů a vyhledávání slev dle lokalizace.
 • Upozornění na expiraci průkazu.
 • Možnost uložit si oblíbené slevy.
 • Přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti.
 • Číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima.

Aplikace ALIVE APP je zcela zdarma a dostupná ke stažení v APP STORE a GOOGLE PLAY.

Více informací o aplikaci najdete na https://www.aliveapp.cz .

Upozorňujeme uživatele, že tvůrcem aplikace je společnost GTS ALIVE s.r.o., a aplikace nemá žádné funkční napojení na UP. Elektronická verze průkazu slouží pouze k prokazování u poskytovatelů slev, nelze ji využít v rámci žádného ze systémů Univerzity Palackého (menza, knihovna, vstupy do budov, otevírání skříněk apod.).

Způsoby využití IK

Uvnitř UP: 

 • stravovací systém v menze
 • platba ve FreshUP bistrech
 • knihovny
 • kopírky
 • vstupní systémy do budov a učeben

Mimo UP slouží: 

 • k vyřízení průkazu dopravce u DPMO
 • jako čtenářský průkaz Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)

Kompletní databázi všech ISIC slev najdete na: https://www.isic.cz/slevy/

 


Kontaktní osoby

Vedení Oddělení uživatelské podpory a provozu CVT: 
Mgr. Leoš Jurásek MBA
+ 420 585 63 1822
leos.jurasek@upol.cz
Kancelář identifikačních karet:
(dveře 3.87)
Mgr. Lucie Vítková
+ 420 585 63 1840
karty@upol.cz


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)