Portál a UIS

Struktura UIS

Zajištění dostupnosti systému Administrace, metodická a uživatelská podpora systémů

Přirozeným jádrem intranetové části UIS jsou systémy pro administraci studijní agendy UP - IS/STAG (vyvinutý  a rozšiřovaný ZČU v Plzni), pro E-learningovou část studia - UNIFOR (základní vývoj externí firmou pro UP) a ERP systém pro personalistiku, finance a evidenci majetku - SAP (nejrozšířenější komerční systém na světě, vyvinutý SAP A.G.). Systémy jádra UIS jsou doplněny dalšími satelitními moduly UIS:

 • STAG - CW (CourseWare), MSUP (Malý Stag UP)
 • SAP - FaMa (Facility Management), CP (cestovní příkazy), ARIS (organizace a procesy)

Vedle systémů jádra UIS jsou dále provozovány moduly:

 • ESS – elektronická spisová služba
 • IGA – vnitřní grantová agentura
 • Manažerský IS – statistické výstupy pro výroční zprávy
 • Evaluace - hodnocení vědeckého a pedagogického výkonu pedagogů
 • IK – evidence identifikačních karet a jejich služby
 • Autoprovoz – evidence a náklady autoprovozu
 • Virtuální obchod – nákup virtuální kartou

Všechny uvedené moduly UIS zastřešuje univerzitní portál budovaný na komerční platformě WebSphere. Jediným modulem, který nebude plně integrovaný do portálu, je SAP, a to z důvodů licenční politiky a bezpečnosti dat. Nicméně je připravena celá řada webových služeb, které mohou zajistit výstup požadovaných informací v portálovém prostředí, tedy pro všechny zaměstnance a studenty, nejen pro pojmenované uživatele SAPu.
Základní autentizační a autorizační aplikací je LDAP na bázi Tivoli Directory Server 6.2.
Struktura UIS v grafické podobě je uvedena v příloze č. 2.

SAP

Jeden z nejmodernějších a nejrozšířenějších ERP systémů. Na UP jsou provozovány moduly: FI (finanční účetnictví), HR (lidské zdroje), AM (majetek), CO (controling), PS (system řízení projektu), MM (materiálové hospodářství[nákup, zásoby]), SD (odbyt).

Vlastním vývojem jsou realizována  rozhraní na moduly UIS:

 • Kredit- stravování (skladové hospodářství)
 • ISKaM - ubytování studentů a hostů (odběratelské faktury, seznam odběratelů)
 • STAG - stipendia, poplatky, údaje o platbách zpět do STAGu
 • FAMA+ (pasportizace budov a majetku)

Správa studia

IS/STAG je informační systém studijní agendy vysoké školy, univerzity nebo vyšší odborné školy. Systém vznikl a je vyvíjen Centrem informatizace a výpočetní techniky - Střediskem informačních systémů na Západočeské univerzitě v Plzni.

Poprvé se IS/STAG použil v roce 1993 na ZČU. V současnosti je na ZČU provozována v rutinním provozu již třetí vývojová verze tohoto systému. IS/STAG je celouniverzitní systém určený pro administraci studia nikoliv pro podporu studia. IS/STAG eviduje jak kreditní, tak i nekreditní systém studia.

Systém v současnosti používá 17 škol v České republice. Z toho 11 je veřejnoprávních vysokých škol či univerzit, 5 jsou soukromé vysoké školy a 1 je vyšší škola odborná.

Portál UP

 • zastřešuje většinu aplikací univerzitního informačního systému, jako je studijní agenda, stravovací, ubytovací systém a e-learningový systém, courseware, systém pro správu dokumentů, aplikace pro zaměstnance UP,…
 • umožňuje sigle sign-on pro tyto systémy
 • nepřihlášeným uživatelům nabízí vyhledávání v kontaktech, zobrazení publikační činnosti jednotlivých zaměstnanců, zobrazení map a plánů budov, informace ze studijní agendy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)