Struktura

Útvar ředitele

Útvar ředitele

RNDr. David SKOUPIL david.skoupil@upol.cz 585631703
Ředitel CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.89
608766205
Bc. Michaela SEHRIGOVÁ michaela.sehrigova@upol.cz 585631707
Asistentka ředitele CVT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.90
737654961

Oddělení informačních systémů

Úkolem je zejména:

 • Zajišťuje a odpovídá za administraci a rozvoj databázových systémů UIS UP.
 • Provádí správu a aktualizaci přístupových práv uživatelů v oblasti databázových systémů UIS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů systému řízení studia IS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů ekonomicko-správního systému UP, a to v oblastech: finančního účetnictví, controllingu, mezd a personalistiky, majetku, materiálového hospodářství a odbytu UIS UP.
 • Zajišťuje správu a rozvoj modulů digitální pasportizace budov a evidence majetku UIS UP.
 • Provádí analýzu a vývoj drobných úloh UIS UP v oblasti ekonomicko-správních, personálních a studijních modulů.
 • Poskytuje konzultace a školení uživatelům výše uvedených modulů UIS UP.
 • Podílí se na zpracování předimplementačních cílových konceptů UIS UP realizovaného externími dodavateli a odpovídá za jejich integraci do intranetu UP.

Oddělení informačních systémů

RNDr. Hana Matochová hana.matochova@upol.cz +420585631206
Vedoucí oddělení informačních systémů
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631814

Referát studijních informačních systémů

Ing. Dana Alková dana.alkova@upol.cz +420585631835
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
 
RNDr. Eva Marklová eva.marklova@upol.cz +420585631129
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Jan Mayer jan.mayer@upol.cz +420585631878
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
739535017
Ing. Dagmar Nezvalová dagmar.nezvalova@upol.cz +420585631817
Správce aplikací - IS/STAG Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 
Mgr. Martin Raus, Ph.D. martin.raus@upol.cz +420585631867
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
RNDr. Jan Rogl jan.rogl@upol.cz +420585631824
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.76
585631204

Referát ekonomických systémů

Mgr. Jana Koudelková jana.koudelkova@upol.cz +420585631818
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.75
 
Ing. Petr Machala petr.machala@upol.cz +420585631815
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.65
 
Mgr. Petra Müllerová petra.mullerova@upol.cz +420585631999
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
 
Miroslav Srovnal miroslav.srovnal@upol.cz +420585631820
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 

Referát podpůrných IS+systém. integrace

Bc. Petr Čírtek cirtek@upol.cz +420585631816
Správce databází Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
603360755
RNDr. Tomáš Matocha tomas.matocha@upol.cz +420585631991
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.64
 
Mgr. Kateřina Rašková katerina.raskova@upol.cz +420585631890
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.74
585631821
Mgr. Bohdana Řeháková bohdana.rehakova@upol.cz +420585631881
Správce aplikací Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.78
 

Oddělení vývoje aplikací

Oddělení vývoje aplikací se zabývá:

 • vývojem vlastních aplikací
 • integrací zakoupeného softwaru do univerzitního informačního systému
 • zastřešením jednotlivých částí univerzitního informačního systému do Portálu UP
 • řešením single sign-on
 • vývojem speciálních programů podle požadavků fakult a kateder

Oddělení vývoje aplikací

Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. jiri.tesarik@upol.cz +420585631865
Vedoucí oddělení vývoje aplikací
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60A
736257710
Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz +420585631839
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.59
 
Bc. František Hep frantisek.hep@upol.cz +420585631849
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
732 618 481
Bc. Zdeňka Kolářová z.kolarova@upol.cz +420585631812
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
MDDr. Karel Panchártek karel.panchartek01@upol.cz +420585631847
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost:
 
Dalibor Schotli dalibor.schotli@upol.cz +420585631147
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
soukromy telefon
Jakub Smýkal jakub.smykal@upol.cz +420585631837
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.60
 
Ing. Radek Zaťko radek.zatko@upol.cz +420585631846
Vývojář softwaru Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
731575310

Oddělení IT infrastruktury

Oddělení IT infrastruktury se zabývá koncepcí rozvoje UP v oblasti informačních systémů a komunikací. Koordinuje budování těchto systémů na UP a koordinuje též jejich začlenění do širších celků.

Oddělení spolunavrhuje a spravuje informační systémy UP, univerzitní páteřní počítačové sítě (včetně fakultních), výpočetní systémy a databáze se širším než jen fakultním významem (mimo služeb UK).

Úkolem je zejména:

 • vytvářet koncepci a zabezpečovat tvorbu, provoz a inovaci celouniverzitních počítačových sítí, výpočetních, informačních, databázových systémů
 • podílet se na tvorbě a koordinaci síťového softwarového zabezpečení
 • organizovat a zajišťovat v kontaktu se světovým vývojem napojení UP na vnější komunikační struktury

Dále provádí:

 • centrální zálohování
 • DHCP, DNS, IMAP, POP3 servery, správu DNS jmen a přidělování IP adres
 • mailhub s antivirovou ochranou
 • systémová podpora fakultních, katedrálních a privátních www stránek, a to včetně MySQL databází
 • souborové služby, služby vzdáleného přístupu, antivirová ochrana serverů

Oddělení IT infrastruktury

Mgr. Petr Volák petr.volak@upol.cz +420585631830
Vedoucí odd. IT infrastruktury
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631842
Lenka Čeplová lenka.ceplova@upol.cz +420585631842
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.81
585631839

Referát počítačových sítí

Jan Skopal jenik@upol.cz +420585631827
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
 

Referát serverů a datových úložišť

Mgr. Zuzana Čírtková zuzana.cirtkova@upol.cz +420585631838
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.79
733690704
Martin Pavlík, DiS. martin.pavlik@upol.cz +420585631748
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
 
Ing. Radomír Tománek radomir.tomanek@upol.cz +420585631813
Systémový admistrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Referát kybernetické bezpečnosti

Pavel Dostál pavel.dostal@upol.cz +420585631826
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.80
 

Oddělení technického servisu a rozvoje

Úkolem je zejména:

 • Konzultace při nákupu výpočetní techniky a zajištění technické stránky výběrových řízení
 • Zajištění nákupu počítačových komponent a periferií, jejich instalace
 • Konzultace z oblasti hardware osobních počítačů
 • Instalace a pořízených zařízení a zajištění záručního servisu
 • Zajištění pozáručního servisu  počítačů, tiskáren a dalších zařízení
 • Ekologická likvidace vyřazovaných osobních počítačů a dalších zařízení
 • Technické konzultace při budování lokálních a areálových sítí na fakultách
 • Budování a rozšiřování metropolitní sítě UP, ochrana  metropolitní sítě
 • Spolupráce s dodavateli a investory při výstavbě datových sítí
 • Úzká spolupráce s oddělením počítačových sítí při zabezpečení provozu a rozvoje sítě UP
 • Zajištění servisu lokálních sítí fakult a univerzitních zařízení
 • Spolupráce při servisu a rozvoji dalších systémů, jako jsou identifikační karty, přístupový systém, kamerové systémy apod.
 • Reprezentace univerzity ve vztahu k CESNETu a dalším operátorům metropolitních sítí

Oddělení technického servisu a rozvoje

Ing. Libor Mareček libor.marecek@upol.cz +420585631828
Vedoucí oddělení tech. servisu a rozvoje
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
734260216
RNDr. Libor Dvořáček libor.dvoracek@upol.cz +420585631823
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.56
777107418
Filip Hoferek filip.hoferek@upol.cz +420585631888
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
733690455
Jiří Hrdlička jiri.hrdlicka@upol.cz +420585631831
Technik ICT Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.57
 

Odděleni uživatelské podpory a provozu

 Činnosti:

 • Odpovídá za provozní zpracování agend UIS UP a výstupy z nich.
 • Zpracovává agendu identifikačních karet studentů a zaměstnanců UP.
 • Zajišťuje provoz počítačových studoven v budově Biskupské náměstí 1.
 • Spravuje centrální servery provozně technických služeb.
 • Společně s Oddělením technického servisu a rozvoje zajišťuje správu přístupového systému UP.
 • Odpovídá za nákup a evidenci multilicenčního softwarového vybavení pracovních stanic UP.
 • Poskytuje služby pro studenty související s tiskem a úpravou diplomových prací, zálohováním dat na media, digitalizací textů, apod.
 • Provádí tisky a úpravy výstupních sestav pro jednotlivé fakulty dle specifických požadavků.
 • Poskytuje konzultace v oblasti nákupu a instalace softwarového vybavení a zajišťuje nákup software dle specifikací uživatelů jednotlivých součástí UP.
 • Vede sklad spotřebního materiálu pro potřeby jednotlivých součástí UP.
 • Podílí se na zajišťování konferencí.

Oddělení uživatelské podpory a provozu

Mgr. Leoš Jurásek, MBA leos.jurasek@upol.cz +420585631822
Vedoucí uživatelské podpory a provozu
vedoucí
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.77
731137880

Referát identifikačních karet

Mgr. Lucie Vítková lucie.vitkova@upol.cz +420585631840
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.87
 

Referát provozní podpory

Mgr. Jana Jonášová jana.jonasova@upol.cz +420585631829
Systémový analytik Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
734599868
Jakub Menšík jakub.mensik@upol.cz +420585631825
Správce lokální počítačové sítě Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 1.67
739249058

Referát péče o uživatele

Ing. Stanislav Lorenc stanislav.lorenc@upol.cz +420585631832
Pracovník uživatelské podpory Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.67
733586286

Referát správy LAN fakult

Ing. Pavel Brázda pavel.brazda@upol.cz +420585636040
Správce lokální počítačové sítě FTK NA budova děkanátu
místnost: 4.26
739249059
Martin Fasner martin.fasner@upol.cz +420585632810
Správce lokální počítačové sítě Dostavba Teoretických ústavů
místnost: 2.519
720310415
Ing. Adéla Mayerová adela.mayerova@upol.cz +420585634055
Správce lokální počítačové sítě 17. listopadu 12
místnost: 6.020
739249055
Aleš Pop ales.pop@upol.cz +420585637300
Správce lokální počítačové sítě Univerzitní 22
místnost: 2.06
736545689
Jan Strádal jan.stradal@upol.cz +420585632419, +420704856124
Správce lokální počítačové sítě /LF Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 1.015
731691346
Mgr. Petr Šuta petr.suta@upol.cz +420585637553
Správce lokální počítačové sítě tř. 17. listopadu 6 (budova A)
místnost: 1.25
 
Ing. Ivana Weberová ivana.weberova@upol.cz +420585631793
Správce lokální počítačové sítě Žižkovo nám. 5
místnost: 2.80
605377256

Koordinační centrum SAP VVŠ

Koordinační centrum SAP VVŠ (KC VVŠ) bylo založeno šesti moravskými veřejnými vysokými školami (JAMU, MENDELU, UPOL, UTB, VŠB-TUO, VUT) v červenci 2004 jako sdružení bez právní subjektivity.

KC VVŠ je počátečním kontaktním bodem pro otázky a řešení problémů souvisejících s IS SAP. Plní roli spojovacího článku mezi sdruženými VVŠ navzájem i mezi VVŠ a externími firmami dodávajícími podporu produktivního provozu IS SAP.

Poskytuje poradenství v oblasti správy a údržby báze SAP pro sdružené školy, tj. proaktivní sledování systémů SAP, což znamená nejen řešení již vzniklých problémů, ale i předcházení vzniku dalších.

Zastává pozici koordinátora projektů a požadavků na úpravy a rozvoj systému na všech šesti VVŠ.

Dále provádí:
Na pracovišti je vyvíjen a spravován systém celouniverzitního HelpDesku. Tato aplikace je používána pro zadávání požadavků pracovníků všech fakult a rektorátu, a to nejen na služby a podporu CVT, ale např. i na údržbu budov.

Koordinační centrum SAP VVŠ

Ing. Aleš Kocourek ales.kocourek@upol.cz +420585631843
Systémový administrátor Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 3.63
734362422

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)