Univerzita jako lídr společenské odpovědnosti. Získala cenu hejtmana

Foto: Olomoucký kraj
Wednesday 9 November 2022, 10:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého získala Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Škola zvítězila v kategorii organizace veřejného sektoru. Hejtmanství toto ocenění uděluje institucím, obcím a firmám, které se nad rámec běžných povinností aktivně věnují různým ekologickým a sociálním aktivitám a svým férovým jednáním zlepšují život v regionu.

Univerzita se v regionu dlouhodobě angažuje při plnění své tzv. třetí role, tedy práce ve prospěch společnosti. Podílí se na řadě aktivit, ať už jde o různé přednášky, besedy, vzdělávací cykly pro veřejnost a podobně. Viditelné jsou i dobrovolnické aktivity jejích studentů a zaměstnanců, v poslední době spojené s velkou pomocí ukrajinským uprchlíkům. Škola se rovněž hlásí k odpovědnému udržitelnému chování.

„Důraz na třetí roli vysoké školy patří v posledních letech k našim hlavním prioritám. Realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje jsme zahrnuli mezi hlavní priority Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+. Univerzita zpracovala také strategii udržitelného rozvoje a aktuálně pracujeme na koncepci společenské odpovědnosti,“ uvedl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy.

Cena hejtmana přitom není prvním oceněním tohoto typu, které škola získala. V roce 2019 putovala na Hanou dokonce Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost. Olomoucká univerzita obsadila v kategorii velká a střední organizace veřejného sektoru dělené první místo (psali jsme zde). Pro její získání musela škola podstoupit náročnou externí evaluaci Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem byla nejen prestižní cena, ale i řada zajímavých a důležitých doporučení, které mohla škola v budoucnu využít.

A právě srovnání toho, odkud a kam se univerzita od roku 2019 v oblasti společenské odpovědnosti posunula, byl jeden z cílů, do něhož se tým pod koordinací Hany Marešové pustil. „V současné době pracujeme na oddělení strategie a kvality ve spolupráci s úsekem pro udržitelnou UP na zpracování koncepce společenské odpovědnosti. V rámci její přípravy jsme opět chtěli provést komplexní analýzu aktuálních činností, vyhodnotit zapracování připomínek z evaluace v roce 2019 a také zhodnotit, kam posunulo univerzitu náročné dvouleté období pandemie covidu-19,“ říká Hana Marešová, podle které bylo podstatným důvodem, proč se přihlásit do krajské soutěže, i ocenění a zviditelnění práce aktivních studentů a zaměstnanců. „Vážíme si jich, protože dokážou při náročném studiu, výuce či vědecké práci vyšetřit čas i na aktivity prospěšné širší komunitě, regionálním potřebám a udržitelnému myšlení a chování. Za to jim patří poděkování a právem náleží toto krásné umístění,“ řekla Hana Marešová, vedoucí oddělení strategie a kvality UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)