Microsoft EES a Select

Microsoft EES (Enrollment For Education Solutions):

Po dobu trvání smlouvy EES máme pro všechny počítače a notebooky na UP k dispozici produkty vyjmenované v této smlouvě. Po ukončení platnosti smlouvy je možno tyto licence odkoupit.

 • Operační systém Windows Professional / Enterprise upgrade
 • MS Office Professional Plus, Office for Mac Standard 
 • Windows Server CAL
 • Exchange Server CAL
 • SharePoint CAL
 • System Center Configuration CAL
 • ForeFront Endpoint Protection (antivirová ochrana pro pracovní stanice)

Microsoft Select:

Tento i další software firmy Microsoft, který není obsažen ve smlouvě EES, je třeba objednat, nainstalovat a zaplatit zvlášť – dle dosavadních zvyklostí. Součástí tohoto seznamu nejsou starší verze software, které je samozřejmě možné formou downgrade rovněž instalovat.

Aplikace

 • Project
 • Visio
 • Visual Studio

Server

 • Windows Server
 • Exchange Server
 • SQL Server
 • SharePoint Server