Program STATISTICA

Produkt: TIBCO Statistica Ultimate Academic – Market 3
Období platnosti licencí: 1.8.2018-31.7.2023

Pro instalaci použijte instalátor na Portále v sekci Ke stažení